Informuojama apie Aplinkos apsaugos agentūros išvadą, kad Produkcijos laikymo ir saugojimo sandėlio statybai Vakarinėje g. 100 poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas

INFORMACIJA APIE PRODUKCIJOS LAIKYMO IR SAUGOJIMO SANDĖLIO STATYBOS, VILNIAUS M. SAV., VAKARINĖ G. 100, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS IŠVADĄ

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas. UAB „Libra Vitalis“, J. Jasinskio g. 16A, Vilnius, LT-01112, tel.: +37064038135, j.sakalauskaite@cityprojects.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas. Produkcijos laikymo ir saugojimo sandėlio statyba.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija yra 1,8329 ha ploto pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos sklypas, esantis Vilniaus m. sav., Vakarinė g. 100, skl. kad. Nr. 0101/0167:3552.

4. Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai. Aplinkos apsaugos agentūros išvada 2017-09-12 Nr. (28.7)-A4-9303 Produkcijos laikymo ir saugojimo sandėlio statybai Vilniaus m. sav., Vakarinė g. 100, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą. Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima: UAB „City Projects“ Vytenio g. 46, Vilniuje, mob. +37064038135, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos).

6. Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą. Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti: Aplinkos apsaugos agentūros Vilniaus skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.: 870668045, el.p. aaa@aaa.am.lt (20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos).

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Vilniaus skyriuje A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.: (870668045), el. puslapyje gamta.lt (poveikio aplinkai vertinimas (PAV) skiltis) ir UAB “City Projects“ Vytenio g. 46, Vilnius LT-03229, tel. +37064038135 (10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo datos).

Nuoroda su dokumentais:

http://gamta.lt/files/Informacija_atrankai1505198144360.pdf

http://gamta.lt/files/4_priedas.pdf