Informuojame apie priimtą strateginių  paseknių aplinkai (SPAV) atgrankos sprendimą

Rengimo pagrindas: 2019 m. kovo 27 d. LRV nutarimas Nr. 281 „Dėl Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, www.sumin.lt. Kontaktinis asmuo: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus l. e. vedėjo pareigas Natalija Baranauskienė tel. (8 5) 239 3913, el. p. natalija.baranauskiene@sumin.lt.

SPAV atrankos dokumento rengėjas: AB „LTG Infra“, Geležinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius (adresas korespondencijai: Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius), tel. (8 5) 269 3353, el. p. LGinfrastruktura@litrail.lt. Kontaktinis asmuo: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vadovas Remigijus Šimkus, mob. 8 696 71314, el.p. remigijus.simkus@litrail.lt.

Planuojama teritorija: Vilniaus m., Vilniaus raj., Trakų, Elektrėnų, Kaišiadorių raj., Jonavos raj., Kėdainių raj., Radviliškio raj., Šiaulių raj., Šiaulių m., Telšių raj., Plungės raj., Kretingos raj., Klaipėdos m. ir Klaipėdos raj. savivaldybės.

Teritorijų planavimo lygmuo, rūšis: Valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas – susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas.

Planavimo tikslai:
– elektrifikuoti geležinkelių infrastruktūros tinklą, kuris atitiktų Europos Sąjungos techninius ir vežimų poreikius ir mažintų neigiamą transporto poveikį aplinkai;
– numatyti susisiekimo komunikacijų elektrifikavimo inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Priimtas sprendimas ir motyvai: atsižvelgdama į atrankos strateginio pasekmių aplinkai vertinimui atlikti dokumentus, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjektų išvadas dėl atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija priėmė sprendimą neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo projektui „Transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planas“.

Susipažinti su strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos dokumentu, SPAV vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir motyvais dėl priimto sprendimo galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje sumin.lrv.lt, taip pat Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-NC-00-19-167).