Išleista nauja Lietuvos raudonoji knyga

2021 metais išleista nauja Lietuvos raudonoji knyga, kurioje aprašomi nykstantys Lietuvos augalai, grybai ir gyvūnai. Knygą rengė gausus būrys gamtos tyrėjų. Vyriausiasis redaktorius – dr. Valerijus Rašomavičius.

Lietuvos raudonoji knyga parengta pagal Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-340 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Sąrašas įsigaliojo nuo 2020 m. rugpjūčio 1 dienos: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9f3de7d2aa8811ea8aadde924aa85003?jfwid=-1cwdn55rhu.

Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą sudaro 566 taksonai. Knygą galima atsisiųsti: fhttps://gamtosknyga.lt/leidinys/lietuvos-raudonoji-knyga/  .

Saugokime mūsų krašto biologinę įvairovę.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris