Ką reikia žinoti norint vykdyti žemės kasimo darbus ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose

Norint vykdyti žemės kasimo darbus ESO eksploatuojamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, būtina:

  1. suderinti techninį darbo projektą (nuoroda) su ESO atstovu, kai darbai vykdomi pagal projektą;
  2. gauti ESO raštišką sutikimą, užpildžius Prašymo kasimo darbams atlikti formą;
  3. gavus ESO sutikimą žemės kasimo darbams, registruoti ESO atstovo išsikvietimą +370 697 61852 telefonu, nurodant tikslų žemės darbų pradžios laiką ir vietą bei išduoto sutikimo žemės kasimo darbams numerį;
  4. laikytis saugos priemonių čia