Komunalinių atliekų konteinerių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn sąrašas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl komunalinių atliekų konteinerių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn pagal priedą.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos komunalinių atliekų konteinerius, prašome iki 2021 m. lapkričio 11 d. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Atliekų tvarkymo poskyrį (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5) 211 2168) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus komunalinių atliekų konteinerius.

Komunalinių atliekų konteinerių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašas (dokumentas atsisiųsti)