Konferencija „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“

Vilniaus Lazdynų mokykloje kovo 21 dieną vyko konferencija „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“. Konferencija organizuota bendradarbiaujant Vilniaus Lazdynų mokyklos bendruomenei su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyriu. Konferencijoje dalyvavo pedagogai, mokiniai, Lazdynų seniūnijos gyventojai. Visus pasveikino ir sėkmingo darbo palinkėjo Regina Ablom (mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui). Atėjusį pavasarį pajuto ir bitutės, kurios atskrido ir sušoko smagų šokį – „Bitučių šokis“, Vilniaus Lazdynų mokyklos mokiniai, šokių mokytoja Alicija Nikonovienė.

Vida Kisielienė (Vilniaus Lazdynų mokykla, direktoriaus pavaduotoja ugdymui) pristatė jau ne vienerius metus vykdomo Vilniaus miesto savivaldybės aplinkosauginio švietimo projekto „Mes – gamtos dalis“ rezultatus. Šio projekto dėka mokyklos aplinkoje žaliuoja lazdynų kolekcija, kurią mokiniai ir mokytojai vadina giraite. Parengta metodinė medžiaga ugdymosi procesui mokyklos edukacinėje aplinkoje, organizuoti ekologinio švietimo renginiai. Konferencijos dalyviams pristatytas filmas apie aplinkosauginę mokyklos bendruomenės veiklą. Naujausias metodinis leidinys – „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“. Jame informacija apie Vilniaus gamtą, jos pritaikymo edukacijai galimybes, siūlymai gamtotyrinei veiklai.

Apie atbundančią gamtą, jos saugojimo būtinumą kalbėjo ekologė dr. Ona Motiejūnaitė (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyris). Ji pravedė augalų ir grybų pažinimo viktoriną ir apdovanojo teisingai atsakiusius į klausimus.

Fizikos mokytoja metodininkė Irena Šauklienė (Vilniaus „Varpo“ SG, Buivydiškių pagrindinė mokykla) pranešime „Gamta – geriausia mokytoja“, aptarė fizikos mokymosi gamtoje plačias galimybes.

Chemijos mokytoja Jolanta Pileckienė (Vilniaus Lazdynų mokykla, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija) pranešime „Darni mokykla“ nagrinėjo vykdomo projekto veiklų aplinkosauginius aspektus.

Fizikos mokytoja Svetlana Liutkevič (Vilniaus Lazdynų mokykla) pristatė medžiagų sandaros tyrimų gamtoje ir mokyklos aplinkoje galimybes.

Įdomi ir muzikali buvo „Gyva pamokėlė. Augalo kelias“, kurią su savo ugdytiniais parengė priešmokyklinės grupės auklėtojos Vanda Martins ir Sabina Liachovič (Vilniaus Lazdynų mokykla). Vaikai jau ant palangės pasodino svogūnėlius, mokosi kaip daiginti augalus.

Mokyklos erdvėse atkreipėme dėmesį į mokinių pieštus čiobrelius – tai pasiruošimas jau kitam renginiui.

Stendiniuose pranešimuose akcentuota edukacinių erdvių kūrimas bei projektinė veikla.

Informatyvūs ir spalvingi stendiniai pranešimai apie teminius sodus:

„Hirschteten teminiai sodai (Austrija)”, doc. dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus kolegija, dr. Regina Juodkaitė, VU botanikos sodas, Lietuvos gėlininkų sąjunga.

„Kittenberger teminiai sodai (Austrija)“, doc. dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus kolegija, dr. Regina Juodkaitė, VU botanikos sodas, Lietuvos gėlininkų sąjunga.

„Kagran teminiai sodai (Austrija)“, doc. dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Vilniaus kolegija, dr. Regina Juodkaitė, VU botanikos sodas, Lietuvos gėlininkų sąjunga.

Aktyviai į diskusijas įsijungė Lazdynų seniūnijos gyventojai, kurie yra aktyvūs mokyklos gyvenimo dalyviai.

Daugiau apie renginį: http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/konferencija-mokomes-gamtoje-ir-is-gamtos/

Aplinkos apsaugos poskyris