Konferencijos „Ekologinio švietimo galimybės ir pasiekimai Vilniuje 2022“ įžvalgos

2022 metų lapkričio 24-ąją Vilniaus miesto savivaldybėje vyko konferencija „Ekologinio švietimo galimybės ir pasiekimai Vilniuje 2022“. Konferenciją organizavo VMS Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris kartus su Aplinkosaugos informacijos centru, vykdančiu VMS finansuojamą aplinkosauginio švietimo projektą „Vilniečių ekologinio sąmoningumo didinimas ir įtraukimas į aplinkos apsaugos veiklas“.

Konferencijos globėja – Lietuvos Respublikos seimo narė prof. habil. dr. Vilija Targamadzė.

Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus lopšelio-darželio „Bitutė“ ugdytiniai atlikdami meninę kompoziciją „Renku vaikystės nektarą“ ir šiuo pasirodymu visiems priminė kokios svarbios gamtoje yra bitutės, joms būtinai reikia žydinčių pievų. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė Goda Krukauskienė, sveikindama konferencijos dalyvius, akcentavo aplinkosauginio švietimo veiklų reikšmę ir pasidžiaugė, kad Vilniaus miesto savivaldybėje jos aktyviai ir profesionaliai vykdomos.

2022 metų edukacinių erdvių konkurso rezultatus ir vykdytas visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų veiklas apibendrino VMS ekologė dr. Ona Motiejūnaitė. Kiekvienais metais įgyvendinama 20-40 aplinkosauginio švietimo projektų. Tai yra svarbu, nes aplinkosauginis švietimas yra aplinkos apsaugos pagrindas. Prioritetinės projektinių veiklų temos: žaliųjų edukacinių aplinkų – ekologinio ir aplinkosauginio švietimo erdvių kūrimas ir naudojimas, žaliojo Vilniaus pažinimas ir puoselėjimas; žydinčios edukacinės pievos mieste, rasakilà (Alchemilla) – 2022 metų žaliojo Vilniaus simbolis; miesto aplinkos biologinė įvairovė ir jos apsauga, geri darbai gamtai (talkos gerinant aplinkos būklę, augalų sodinimas bei priežiūra ir pan.); Vilniaus miesto kraštovaizdžio pažinimas, tyrimai ir apsauga, pažintinių takų gamtoje kūrimas, leidinių rengimas ir leidyba; Vilniaus miesto atmosferos kokybė ir apsauga.

2021 metais, įgyvendinant Ekologinio švietimo projektus visuomenei pravesta per 200 mokymų (seminarų, paskaitų, praktikumų), organizuota 6 konferencijos, 17 ekskursijų (žygių) į gamtą, 3 konkursai, 3 parodos, 2 talkos, 14 kitų aplinkosauginių renginių. Pateikta Vilniaus miesto mokyklų, darželių-mokyklų bibliotekoms, atskiriems kitiems adresatams virš 400 „Žaliojo pasaulio“ kiekvieno tiražo numerių. Plačiai apie vykdomas aplinkosauginio švietimo veiklas visuomenė informuota savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“, kuriame paskelbta 21 publikacija ir 9 publikacijos tinklalapyje www.zpasaulis.lt. Parengti leidiniai: Ona Motiejūnaitė, Gražina Palaitytė, Rimantė Kondratienė. Žaliosios edukacinės erdvės Vilniaus mokyklų aplinkoje. – Vilnius, 2021. 98 psl., iliustr. Mokinių darbų knygelė „Vandens atsiradimo legendos“, 12 vnt. 40 puslapių.  Sukurti 7 video siužetai apie Vilniaus lopšelių-darželių žaliąsias edukacines erdves (https://tv.alfa.lt/eko-virusas/ekovirusas-zaliosios-edukacines-erdves-vilniaus-svietimo-istaigose/1058). Sukurtas  Elektroninis leidinys „Keliauk Vilniaus miesto gamtiniais takais“.

Įgyvendinant Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginio švietimo programą pravesta per 400 mokymų (seminarų, paskaitų, pamokėlių, praktikumų), organizuota 11 konferencijų,  66 ekskursijos (išvykos) į gamtą, 15 konkursų,  26 parodos, 12 talkų. Sparčiai kuriamos ir kūrybingai edukacijai naudojamos žaliosios edukacinės erdvės. Jose pasodinta obelų, vaiskrūmių, magnolijų, ginkmedžių, budlėjų, dekoratyvinių ir aromatinių, prieskoninių žolinių augalų. Įrengti daržai, kuriuose derlių augina mažieji vilniečiai ir ugdosi aplinkos priežiūros, saugojimo įgūdžius. Sukurta naujų edukacinių erdvių – 40. 33 edukacinės erdvės atnaujintos, praturtintos augalų įvairove, naujomis aplinkos tyrimo priemonėmis, patobulinta informacinė sistema.

Ekologė padėkojo projektų vykdytojams už bendradarbiavimą plėtojant aplinkosauginio švietimo veiklas.

Nacionaliniame mokyklų edukacinių erdvių konkurse dalyvavo 6 Vilniaus miesto mokyklos, trys iš jų tapo nugalėtojomis. „Tačiau džiaugiamės visų konkurse dalyvavusių mokyklų pasiekimais kuriant ir naudojant edukacines erdves, jų edukacinės erdvės turtingos, įvairios ir patrauklios vaikams, ugdančios  ir skatinančios tyrinėti“ – sakė ekologė. Viso konkurse dalyvavo 105 mokyklos, todėl buvo didelė konkurencija.

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos seimo narės prof. habil. dr. Vilijos Targamadzės padėjėja Stanislava Sabaliauskienė, kuri pasidžiaugė prasmingais darbais ir perdavė Vilijos Targamadzės sveikinimus bei įteikė seimo narės pasirašytas padėkas įstaigoms už kūrybingą edukacinių erdvių kūrimą ir naudojimą vaikų ugdymuisi mokyklos aplinkoje ir aktyvų aplinkosauginio švietimo projektų vykdymą profesionaliai vedant vaikus gamtos pažinimo takais. Padėkos įteiktos:

Vilniaus lopšeliui-darželiui „Pilaitukas“ ,

Vilniaus lopšeliui-darželiui „Bitutė“ ,

Vilniaus lopšeliui-darželiui „Pagrandukas“ ,

Vilniaus lopšeliui-darželiui „Pušynėlis“,

Vilniaus Verkių mokyklai daugiafunkciniam centrui.

Įstaigoms, sėkmingai dalyvavusioms Nacionaliniame 2022 metų mokyklų edukacinių erdvių konkurse:

Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšeliui-darželiui,

Vilniaus lopšeliui-darželiui „Vaidilutė“,

Vilniaus specialiajam lopšeliui-darželiui „Čiauškutis“,

Vilniaus lopšeliui-darželiui „Coliukė“,

Vilniaus lopšeliui-darželiui „Jurginėlis“,

Vilniaus Volungės darželiui-mokyklai.

Ekologinio švietimo galimybes Vilniaus regioniniuose parkuose pristatė dr. Jolanta Radžiūnienė, Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direktorė. Parko teritorijoje driekiasi pažintinių takų tinklas, kuriame rasime nuostabią gamtą, informacinius stendus, rodykles.

Pranešime „Atvėrus bičių avilio duris“ Vilniaus lopšelio-darželio „Bitutė“ pavaduotoja ugdymui Daiva Saladžiuvienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Asta Girnienė pasidalijo patirtimi įgyvendinant inovaciją – įkurdinant bites ant darželio stogo ir organizuojant edukacinius užsiėmimus, kuriant ir naudojant edukacines erdves. Tai pirmoji Vilniuje švietimo įstaiga, kuri nutarė pateisinti savo įstaigos vardą ir draugystę bitėms.  Ši iniciatyva labai patinka vaikams, žavi visą bendruomenę, ji aktuali ir aplinkosauginiu aspektu.

Projekto „Vilniečių ekologinio sąmoningumo didinimas ir įtraukimas į aplinkos apsaugos veiklas“ veiklas apibendrino ir aplinkosauginių plakatų konkurso nugalėtojus apdovanojo Jurgita Rosinskienė, Aplinkosaugos informacijos centro direktorė.

Džiugu, kad aplinkosauginio švietimo renginiai ir darbai plačiai vykdomi mokyklose, kad Vilniaus miesto savivaldybė remia tokią veiklą ir turi daug aktyvių projektų vykdytojų, suvienija aplinkai draugiškoms veikloms – konferencijos diskusijoje teigė dalyviai.

Gamtos knygą skaityti įdomu ir prasminga, juk jinai tokia nuostabi ir neaprėpiama!

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris