Konferencijos „Gamtai reikia draugų: aplinkosauginio ir ekologinio ugdymo patirtys vaikų darželyje“ įžvalgos

Vilniaus „Žilvinėli0“ lopšelis-darželis, vykdydamas Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą ,,Gamtai reikia draugų: aplinkosauginis, ekologinis ugdymas vaikų darželyje“, spalio 14 dieną organizavo konferenciją „Gamtai reikia draugų: aplinkosauginio ir ekologinio ugdymo patirtys vaikų darželyje“. Projekto vadovės  Jolanta Kulikauskienė ir Gintarė Bladžinauskienė.

Konferencijos programa:  Programa 2022-11-14

Sveikinimo žodį tarė konferencijos globėja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė doc.dr. Ona Motiejūnaitė. Ekologė pasidžiaugė, kad pedagogai taip išradingai ir sumaniai ugdo vaikų ekologinę savimonę, padeda vaikams pažinti gamtą, formuotis aplinkai draugišką gyvenimo būdą bei vertybines nuostatas. Padėkojo pedagogams už dalijimąsi turtinga aplinkosauginių veiklų patirtimi. Akcentavo, kad Vilniaus miesto savivaldybė skatina aplinkosaugines veiklas mokyklose, specialistai skaito paskaitas apie miesto aplinkos būklę ir aplinkos tyrimų metodikas, pagal galimybes finansiškai remia aplinkosauginio švietimo veiklas. Pavyzdžiui, ir šios konferencijos organizatoriai, Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio-darželio bendruomenė, jau ne vienerius metus vykdo šiuos projektus, ekologė padėkojo jiems už prasmingą bendradarbiavimą. Visiems konferencijos dalyviams palinkėjo geros konferencijos, „pagauti“ daug idėjų ir jas adaptuoti savo įstaigose.

Įdomų ir naudingą pedagogams pranešimą „Kai kurie parazitiniai žmonių helmintai Lietuvoje“ pristatė Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Parazitologinių tyrimų poskyrio parazitologijos specialistė Daiva Veitienė. Pranešėja atkreipė pedagogų dėmesį į tai, kaip svarbu kiekvieną dieną vadovautis higienos taisyklėmis ir mokyti šito vaikus, kokie ir kaip helmintai dažniausiai plinta mūsų aplinkoje, kas jiems būdinga ir kokias ligas sukelia, kaip jų išvengti ir kur kreiptis pajutus simptomus.

Vilniaus lopšelių-darželių pedagogai pasidalijo gerąja vaikų gamtamokslinio, aplinkosauginio ugdymo, aplinkosauginių projektų vykdymo patirtimi.

 „5 elementai – aplinkosauginei savimonei ugdyti“. Pranešimą parengė Vilniaus lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ mokytoja metodininkė Gitana Petrauskienė ir mokytoja Oksana Markina. Pedagogės pristatė jų vykdomo projekto veiklas (išvykos, edukacijos gamtoje, gyvalazdžių auginimas, „Kneipo“ takelio naudojimas  ir daug kitų veiklų), pasidžiaugė jų nauda vaikų gamtamoksliniam ugdymui.

 „Augu ir auginu (kaip sudominti vaikus prižiūrėti augalus ir puoselėti gamtą). Pranešimą parengė Vilniaus lopšelio-darželio „Švelnukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Karolina Martynovskytė. Pedagogės pasakojo apie organizuotas augalų sėjimo, sodinimo, auginimo, priežiūros veiklas ir jų reikšmę vaikų ugdymuisi. Vaikai augino įvairias gėles, daržoves. Stebėjo kaip iš mažos sėklytės išauga augalai, kada jie sužydi ir pradeda derėti. Labai patiko skanauti savo užaugintus vaisius. Vaikai susipažino ir su dirvožemio savybėmis – juk savrbu žinoti kokio dirvožemio reikia, kad gėlės gausiai žydėtų, o daržovės duotų dosnų derlių.

 Gerosios patirties skaida. Projekto „Aš šios žemės vaikas“ pristatymas. Pranešėjos Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Simona Šatkuvienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Marytė Balčiuvienė. Pranešime pasidalinta projekto vykdymo sėkmėmis, vaikų veiklomis auginant velykų žolę, atliekant eksperimentus su vandeniu, mokantis rūšiuoti ir kt.

„Auginti grybus lengva ir smagu“. Veiklų padedant vaikams pažinti grybų pasaulį patirtimi dalijosi Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daina Grinčukienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jurgita Astrauskienė. 2022 metais pedagogai vaikų gamtamoksliniam ugdymui vykdyti numatė grybų pažinimo temas. Vaikai buvo supažindinti su grybų sandara (padėta vaikams suprasti sąvoką grybiena), jų įvairove, augimo vietomis. Pasakojo savo įspūdžius grybaujant. Kad geriau suprastų kaip auga grybai, keliavo į grybų ūkį ir sužinojo kaip reikia grybus auginti. O tada ir patys ėmėsi grybų auginimo veiklos. Kaip įdomu buvo stebėti kaip vienas po kito pradėjo dygti vaisiakūniai. Vaikai stebėjo vaisiakūnių augimą, juos skaičiavo ir matavo. Pildė stebėjimų užrašus. Ši veikla labai vaikams patiko.

„Superherojų patirtys. Ar gamtai išsaugoti reikalingi superherojai?“. Pranešimą parengė Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sigita Žusinienė, mokytoja metodininkė Virginija Gudmonienė, Vyr. mokytoja Renata Jankauskienė, vyr. mokytoja Jurgita Vasiliauskienė, mokytoja Danuta Podolskaja. Su vaikais aptariant aplinkos apsaugos problemas buvo diskutuojama kokių gerų darbų reikia Žemei, kaip galima jai padėti. Iškilo klausimas – ar galima tapti superherojai ir saugoti gamtą. Norint tapti gamtos superherojais vaikai vykdė daug gerų darbų: suteikė antrą gyvenimą daiktams (iš antrinių žaliavų gamino lėles, žaislus), sprendė aplinkos apsaugos problemas ir siūlė jos saugojimo būdus, sukūrė elektromobilius, kurių dėka gerinama oro kokybė, nes svarbu kvėpuoti švariu oru …

„Gamta – pažinimo ir kūrybiškumo šaltinis“. Pranešėjos Vinlniaus lopšelio-darželio „Pasaka“ l.e.p. direktorė Ugnė Kriščiūnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Jackutė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja Genė Vaškevičienė. Įstaigoje vykdoma daug aplinkai draugiškų veiklų. Pirmiausia vaikai tyrinėja savo darželio teritoriją, mokosi pažinti joje augančius medžius, atlieka stebėjimus sode. Atliekami eksperimentai (pvz., iš kur atsiranda rasos lašeliai?) ugdo jaunojo tyrėjo įgūdžius. Savo įspūdžius išreikia piešdami, kurdami mandalas. Mandalų kūrimui naudoja tik gamtos medžiagas, atsisako maisto produktų, nes dar daug žmonių badauja.

„Antrinių žaliavų panaudojimas šešėlių teatro spektaklyje“. Pranešimą parengė Vilniaus lopšelio-darželio „Gabijėlė“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Diana Markevičienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Inga Bajoriūnienė. Pranešime pristatė šešėlių teatro veiklas, piešimo ant naudotos tekstilės metodiką.

„Kaip mes vertiname ir tausojame gamtos dovanas“. Pranešimą parengė Vilniaus lopšelio-darželio „Pelėda“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Trinkūnienė. Pranešėjos dalijosi vaikų igdymosi gamtoje patirtimi (augalų auginimas ir priežiūra, laiškai ant medžių lapų, ekskursija į mišką ir kt.).

Prasmingas renginys paskatino pedagogus bendradarbiauti, vykdyti bendras veiklas ir tobulinti vaikų aplinkosauginio švietimo, gamtamokslinio ugdymo veiklas.

Padėka organizatoriams, pranešėjams, visiems dalyviams. O dalyvių buvo per 70.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris