Konferencijos „Mažieji detektyvai tyrinėja žaliąsias erdves“ įžvalgos

2022 metų lapkričio 29 dieną Vilniaus lopšelio-darželio „Birutė“ pedagogai organizavo konferenciją „Mažieji detektyvai tyrinėja žaliąsias erdves“. Šios įstaigos bendruomenė 2022 metais vykdo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mes – mažieji detektyvai“, kurio veiklos yra skirtos vaikų ekologinės savimonės ugdymui tyrinėjant aplinką. Vienas iš projekto renginių, skirtų pristatyti kolegoms projekto veiklas – konferencija. Džiugu, kad į organizatorių kvietimą gausiai atsiliepė pedagogai, jų konferencijoje dalyvavo per 60.

Vilniaus Birutės darželio direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Dubako pasveikino konferencijos dalyvius, trumpai informavo apie vykdomą aplinkosauginį projektą ir konferencijos tikslą bei uždavinius. Vilniaus miesto savivaldybės ekologė doc. dr. Ona Motiejūnaitė, sveikindama pedagogus, pasidžiaugė jų vykdoma aplinkosaugine veikla, vaikų gamtamokslinio ugdymo profesionalumu ir kūrybingumu, gausiomis inovacijomis šiame darbe. Ekologė padėkojo organizatoriams už aplinkosauginio projekto vykdymą ir priminė pedagogams, kad Vilniaus miesto savivaldybė remia pedagogų aplinkosaugines iniciatyvas, padeda jas įgyvendinti, taip pat konferencijos dalyviams palinkėjo sėkmės, naujų idėjų bei jų įgyvendinimo.

Kaip sudominti, paskatinti vaikus saugoti gamtą per paukščių stebėjimą (Alfa ir Z kartos) papasakojo edukacijų vadovas, ornitologas Gediminas Petkus. Jis pateikė daug įdomios ir pedagogams naudingos informacijos kaip patraukliai supažindinti vaikus su paukščiais ir kitais gamtos objektais, motyvuojant vaikus tyrinėti ir saugoti gamtą. Demonstravo puikius įvairių mokomųjų dalykų integravimo su ornitologija pavyzdžius. Rekomendavo kokią literatūrą šia tema skaityti.

Vilniaus Birutės darželio bendruomenės vykdomą Žaliąjį projektą pristatė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Olimpija Marudinienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Eglė Lingienė. Pedagogės pasidalino patirtimi su vaikais tyrinėjant pievų augalus, tuo pačiu pasidžiaugė, kad Vilniuje pievos buvo nešienautos, todėl gausiai žydėjo daugybė augalų. Vaikams patiko gaminti herbariumus. Visa bendruomenė rūpinosi įstaigos teritorijoje pačių pasėta pieva, nerimavo ar ji sužels, o rezultatas pranoko lūkesčius – išaugo vešli ir spalvinga pieva, kurioje net pievinis sfinksas apsigyveno. Žygio į gamtą metu vaikai tyrinėjo vandens augalus ir ši veikla jiems buvo nauja ir įdomi. Atliekami ir geri darbai gamtai tvarkant ne tik savo darželio teritoriją, bet darbuojantis ir apylinkėse. Daug ir įvairių veiklų vykdo vaikai, o pedagogai nuolat ieško naujų veiklos būdų.

Mokytojos metodininkės Neringa Bulevičienė ir Danguolė Januškaitienė (Vilniaus lopšelis-darželis „Giliukas“) pranešime „Giliuko tyrinėjimo erdvės“ nagrinėjo veiklų lauko aplinkose įvairovę visais metų laikais, aptarė gamtos gėrybių naudojimo galimybes edukacijai.

Pranešime „Žaidžiame. Tyrinėjame. Atrandame. Vaikų gamtamokslinės kompetencijos ugdymas edukacinėje lauko erdvėje Orų stebėjimo stotelė“ mokytoja metodininkė Lina Pratusevičienė (Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“) dalijosi gerąja patirtimi stebint gamtos reiškinius, tyrinėjant debesis ir kitus objektus.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marija Ladišienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojos Rūta Jacevičienė ir Irena Vežbickienė (Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“) pristatė pranešimą „Pasaulis pro mikroskopą – mažieji detektyvai“, kuriame dalijosi aplinkosauginio projekto vykdymo patirtimi, vaikų supažindinimo su mikropasauliu būdais. Pranešėjos atskleidė aplinkosauginio projekto vykdymo naudą įstaigos bendruomenei – ne tik tobulino kompetencijas ir vykdė aplinkosaugines veiklas, tačiau ir praplėtė šių veiklų galimybes įkurdami lauko tyrimo laboratoriją, žaliąsias edukacines erdves, įsigydami prietaisų ir priemonių tyrimams. Žaliosiose edukacinėse erdvėse vaikus vilioja kvapų sala, savo paslaptimis dalijasi dilgėlė ir kiti augalai, prie augalų esančiose informacinėse lentelėse pateikiama įdomių žinių apie gyvąją gamtą.

Dr. Sergejus Neifachas (VDU docentas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius) pranešime „Ką mena darželio žaliosios erdvės? Kontekstinio ugdymo erdvė – kvietimas vaikui kurti ir tyrinėti“ nagrinėjo veiklas, kurios skatintų vaiką mokytis ir ką turėtų veikti pedagogas, kad motyvuotų vaiką tyrinėti, ieškoti atsakymų į klausimus ir juos radus pritaikyti juos sprendžiant įvairias situacijas. Problemų sprendimas, mąstymo žemėlapių kūrimas, informacijos apdorojimo gebėjimų ugdymas, gamtinių priemonių naudojimas edukacijai, gamtamokslinis komunikavimas ir daugelis kitų veiklų yra svarbios ugdant vaikų kompetencijas.

Ikimokyklinio ugdymo vaikų veiklų lauke būdais ir reikšmingumu dalijosi mokytoja Kristina Masianienė (Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“).

Ekologinio ugdymo lauko erdvėse svarbiausius aspektus aptarė mokytoja metodininkė Ramutė Mikšėnaitė – Umbrasienė (Vilniaus lopšelis-darželis „Žilvitis“), Darželio teritorijoje yra gamtos pažinimo takas, kuriame vyksta pamokėlės, organizuojamos įvairios vaikų veiklos lauko erdvėse.

Augalų ir vaistažolių tyrinėjimo ikimokykliniame amžiuje galimybes pristatė vyr. mokytoja Gitana Ščit (Vilniaus lopšelis-darželis „Puriena“). Augalai svarbi ir plačiai naudojama edukacinė priemonė. Pedagogų nuostata, kad gerbiame tai, ką pažįstame, o ką pažįstame tą ir saugome, įgyvendinama organizuojant vaikų veiklas gamtoje.

EKO daržiuko istoriją papasakojo mokytoja metodininkė Laima Norkūnienė ir vyresnioji mokytoja Anželika Duk (Vilniaus lopšelis-darželis „Krivūlė“). Vaikai pakeltose lysvėse augina ir tyrinėja daržoves, vaistinius ir prieskoninius augalus.

Liaudies išmintis byloja: „Ką išmoksi būdamas Joneliu, to nepamirši būdamas seneliu“. Vaikų gamtamokslinis ugdymas – pamatų dėjimas ateities aplinkos apsaugai ir žmonių gerovei.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris