Kūrybinės dirbtuvės – vaikų ekologinės savimonės ugdymui

Vilniaus „Žilvinėlio“ lopšelio darželio bendruomenė, vykdydama Vilniaus miesto savivaldybės remiamą aplinkosauginio švietimo projektą, organizuoja įvairias veiklas. Visą spalio mėnesio savaitę darželyje vyko kūrybinės dirbtuvės iš antrinių žaliavų. Skleidėsi pedagogų ir ugdytinių kūrybinis potencialas. Ypatingai aktyviai darbavosi priešmokyklinio ugdymo grupių vaikučiai. „Berželių“ grupės ugdytiniai su pedagoge Vaiva Pirantaite stebino idėjų gausa ir susikaupimu veiklai. Vyravo kūrybinė darbinė nuotaika. Rūpinantis aplinkos apsauga, vartojimo kultūros ugdymu, darželio ugdytiniai su pedagogais daiktams suteikė naują gyvenimą. Ypač vaikai džiaugėsi sukurtu svajonių miestu su gražiausiais, spalvingiausiais namais, nuostabiu mišku, kur kiekvieno medžio lapija nušvito nepakartojamo grožio spalvomis. O koks miškas be gyvūnų. Pasigaminta ir jų iš antrinių žaliavų: kačiukų, tigriukų, paukščiukų ir pelėdžiukų. Pelėdžiukų mama – pelėda – „Uosiukų“ grupės kūrybinis sumanymas. Miško kūrimas iš antrinių žaliavų – „Bangelių“ grupės kolektyvo sumanymas.

Vaikai patyrė puikių emocijų, išmoko daiktams suteikti naują gyvenimą, suprato, kad daug ką galima pasigaminti patiems, tik reikia bendradarbiauti. Svarbiausia, kad kai žaidimą sukuri pats, į jį įdedi dalelę širdies, tai ir žaisti yra mieliausia ir smagiausia. O tuo pačiu prisidedi prie aplinkos saugojimo, juk saikingo vartojimo, aplinkai draugiško gyvenimo būdo dar mokomasi, žengiami pirmieji žingsniai.

Savaitės veiklą vainikavo darbelių iš antrinių žaliavų paroda. Taip per praktines veiklas darželio socialinė pedagogė Vaidutė Šumkauskienė su  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis  ugdo vaikų ekologinę savimonę.

Parengta pagal „Žilvinėlio“ bendruomenės informaciją.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris