Kūrybinėse dirbtuvėse mokomės gyventi tvariai

Jau ne vienerius metus Vilniaus miesto savivaldybė aplinkosauginio švietimo srityje turiningai bendradarbiauja su organizacijomis „Žaliasis taškas“ ir „Kita forma“. Gruodžio 1 dieną savivaldybėje šių organizacijų atstovės skaitė paskaitas ir pravedė kūrybines dirbtuves. Renginyje gausiai dalyvavo pedagogai, kurie aplinkai draugiškas idėjas, kuriomis pasidalijo aplinkosaugininkės, pritaikys savo mokyklose kuriant kalėdines dekoracijas, paskatins savo ugdytinius kūrybinei veiklai iš antrinių žaliavų. Vaida Griškevičienė savo pranešime priminė kalėdų švenčių istoriją, trumpai aptarė vartotojiškumo ir tvaraus gyvenimo būdo savitumus, pateikė įdomių klausimų, tinkančių kalėdiniams protmūšiams, pavyzdžių. Raminta Časonė nagrinėjo atliekų prevencijos klausimus, pagrindė atliekų vengimo svarbą, pristatė organizuojamus edukacinius renginius ir naują išleistą leidinį „Žaliasis raštingumas. Kūrybos kalendorius“, kuriame gausu idėjų kaip ir ką pasigaminti iš antrinių žaliavų.

Kūrybinėse dirbtuvėse gaminome eglutes ir nykštukus iš kiaušinių dėklų, angeliukus, meškiukus iš kartono ir daug kitų dekoracijų. Tokios kūrybinės dirbtuvės tai puiki proga pabūti kartu, pabendrauti kūrybinėje, pozityvioje atmosferoje. Tad sutikime Kalėdas tvariai!

Niekas kitas mūsų neišgelbės, tik mes patys. Niekas kitas negali to padaryti. Mes patys turime žengti savo taku. Lai tai būna tvaraus gyvenimo būdo takas…

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris