Kūrybingai naudojamos antrinės žaliavos – sukurtos daržo kaliausės

Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ bendruomenė, vykdydama Vilniaus miesto savivaldybės aplinkosauginio švietimo projektą „Gamtos namų duris pravėrus“, organizavo vaikų darbelių iš antrinių žaliavų parodą „Daržo kaliausė“. Parodoje dalyvauti buvo kviečiami ikimokyklinių įstaigų atstovai iš visos Lietuvos. Parodos metu įstaigoje buvo galima pasigrožėti vaikų ir pedagogų, vaikų ir tėvų bendro darbo rezultatais, pasidžiaugti jų kūrybiškumu, išmone, originalumu gaminant kaliauses ir jų gamybai panaudojant pačius įvairiausius jau nebereikalingus daiktus. Parodoje dalyvavo ne tik Vilniaus miesto darželiai, bet ir Kretingos, Druskininkų miestų įstaigų bendruomenės. Nesvarbu kaip arti ar toli esame vieni nuo kitų,  mus visus sieja viena mintis ir vienas tikslas: jau nuo mažų dienų formuoti žmogui suvokimą, kad jis yra gamtos dalis ir kad nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kokia bus gamtos ir mūsų pačių ateitis.

Dalinamės vaikų sukurtų kaliausių pavyzdžiais.

Aplinkos apsaugos poskyris