Kviečiame susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės šilumos perdavimo tinklų teritorijų planu

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ vykdydami Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas, informuoja, kad 2022-03-30 LR Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-112 buvo patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės šilumos perdavimo tinklų teritorijų planas.

Kviečiame pakartotinai susipažinti su plano sprendiniais AB Vilniaus šilumos tinklai internetinėje svetainėje:

https://chc.lt/lt/gyventojams/silumos-perdavimo-tinklu-teritoriju-planas/238

EM 2022-03-30 įsakymas Nr. 1-112