Kviečiame teikti paraiškas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui dėl paramos fiziniams asmenims pagal Klimato kaitos specialiąją programą

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (toliau – LAAIF) yra paskelbęs kvietimą teikti Projekto registracijos formas paramai gauti pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę (1.2.1. punktas): „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas fizinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančią energijos gamybą“.

Detali informacija apie paraiškų teikimą LAAIF tinklapyje http://www.laaif.lt/lt/demesio-paskelbtas-kvietimas-del-paramos-fiziniams-asmenims-pagal-klimato-kaitos-specialiaja-programa/