Kvietimas dalyvauti konferencijoje „Teatras gamtoje“

Pedagogai kviečiami dalyvauti  metodinėje-praktinėje konferencijoje „Teatras gamtoje“  ir pasidalinti gerąja patirtimi apie vaikų gamtamokslinio ugdymo reikšmę taikant Naratyvinio žaidimo ugdymo metodą. Konferencija vyks nuotoliniu būdu 2021 m. lapkričio 4 d. 12-15 val. Zoom platformoje.

Konferencijos organizatorius – Vilniaus lopšelis-darželis „Pagrandukas“, direktorė Vida Kisielienė ir pavaduotoja ugdymui Jolanta Gaidelienė. Konferencija organizuojama įgyvendinant visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mokausi iš gamtos“, finansuojamą iš Vilniaus miesto savivaldybės specialiosios aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų.

Konferencijos globėja – doc. dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos miesto tvarkymo ir aplinkos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyrio ekologė.

Konferencijos partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas Švietimo akademija, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas.

Registracija iki 2021 m. spalio 28 d. el. paštu [email protected]. Pranešėjai užpildo dalyvio registracijos anketą (žiūrėti Nuostatuose)

Nuostatai:GAMTAMOKSLINĖS KONFERENCIJOS NUOSTATAI 1