Kvietimas į konferenciją „Ugdau gamtos mylėtoją, skatinu mokytis žaliosiose mokymosi aplinkose“

Kviečiame ikimokyklinio ugdymo pedagogus dalyvauti Respublikinėje mokslinėje – metodinėje konferencijoje ,,Ugdau gamtos mylėtoją, skatinu mokytis žaliosiose mokymosi aplinkose“, kuri vyks lapkričio 12 dieną Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pelenė“.

Konferencijos tikslas – skatinti mokslininkus, ekologus ir ugdymosi praktikus bendradarbiauti bei diskutuoti apie ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų, lauko mokymosi aplinkų, pritaikymą vaikų gamtamoksliniam-aplinkosauginiam, matematiniam, orientaciniam – fiziniam, emociniam ir kūrybiniam ugdymui(-si), dalintis inovatyviomis idėjomis, vykdyti gerųjų patirčių sklaidą, plėtoti edukacinių lauko erdvių kūrimą.

Konferencija organizuojama įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės aplinkosauginio švietimo projektą „Aš vaikelį vedu – ekologiniu keliu”.

Respublikinė mokslinė-metodinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencija

„UGDAU GAMTOS MYLĖTOJĄ, SKATINU MOKYTIS ŽALIOSIOSE MOKYMOSI APLINKOSE“

2019 m. lapkričio 12 d.

Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“, Justiniškių 84,  Vilnius

PROGRAMA

 8.00 – 10.00 Dalyvių registracija.

10.00 – 10.10 Konferencijos atidarymas

Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ vaikų ir pedagogų muzikinis sveikinimas. Tatjana Rajevskaja, Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“ muzikos mokytoja metodininkė

Sveikinimo žodis. Irina Jadevičienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“ direktorė

Konferencijos moderatorės: Irina Jadevičienė, Beata Mošenec, Ona Motiejūnaitė

PRANEŠIMAI

10.15 – 10.30  „Žaliosios edukacinės erdvės Vilniaus mokyklų aplinkoje“. Dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės ekologė, Vilniaus kolegijos docentė

10.30 – 10.40  „Ugdymas(is) po atviru dangum“. Birutė Spruogienė, direktorė I vad.k. Alla Kunej, vyresnioji auklėtoja Vilniaus lopšelis-darželis „Coliukė“

 10.40 – 10.50  „Vaikai — gamtos draugai“. Tatjana Kladko-Petrikienė, auklėtoja, Virginija Karolienė, auklėtoja,  Vilniaus lopšelis-darželis „Daigelis“

 10.50 – 11.00  ,,Ekologiniu takeliu ,,Pušaitė‘‘. Neringa Bulevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji pedagogė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“

11.00 – 11.10 ,,Kaip sukurtas lauko edukacines erdves maksimaliai panaudoti ugdymo tikslams“. Laura Siderevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Ingrida Balickienė, auklėtoja metodininkė; Daiva Trečiokienė, vyresnioji auklėtoja, Kauno sanatorinis lopšelis – darželis ,,Pienė“

 11.10 – 11.20  „Žalioji kiemelio aplinka vaikams – kūrybos, žaidimų ir atradimų erdvė“. Aušra Danielienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė, Ukmergės lopšelis-darželis „Nykštukas“

11.20 – 11.30  Gamtos pasaulis ir vaikiškas „Aš“. Agnė Mačiukaitė, auklėtoja,  Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“.

 11.30 – 12.00 Kūrybinės dirbtuvės „Rudens sagė“. Nijolė Klara Avlasovič, auklėtoja metodininkė; Janina Parafinovič, vyresnioji auklėtoja,

Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“

12.00 – 12.30 PERTRAUKA

 12.30 – 12.40  „Aplinkosauginės ir gamtamokslinės veiklos organizavimas ikimokyklinėje įstaigoje“

Irena Grišiūtė, direktorės pavaduotoja ugdymui, vyresnioji auklėtoja; Irena Peciukonienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

 12.40 – 12.50 „Lauke žaidžiu, kuriu ir atrandu“. Diana Poklikajevienė, auklėtoja, vyresnioji auklėtoja, Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

12.50 – 13.00 „Sėju, auginu – skinu ir ragauju“. Irmina Micienė, vyresnioji auklėtoja; Genovaitė Bagdonavičienė, auklėtoja metodininkė,

Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

13.00 – 13.10 „Gamta – sveikatos ir džiaugsmo šaltinis“. Liuda Stasiulienė, auklėtoja metodininkė; Kristina Kviklytė, auklėtoja metodininkė,  Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

13.10 – 13.20 „Žaliam takely – žalios stotelės“.  Ona Guigienė, auklėtoja metodininkė; Justina Eimutaitytė, auklėtoja metodininkė Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

 13.20 – 13.30 Muzikine kompozicija „Gamtos orkestras“. Tatjana Rajevskaja, muzikos mokytoja metodininkė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“

 13.30 – 14.00 Konferencijos refleksija.

 P.S. Konferencijos organizatoriai už pranešimų turinį nėra atsakingi ir pasitiki prelegentų kompetencijomis.

 STENDINIAI PRANEŠIMAI

  1. „Patirtinio ugdymosi galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos lauko aplinkoje“.  Lina Pratusevičienė, priešmokyklinio ugdymo  pedagogė; vyresnioji auklėtoja, Vilniaus lopšelis-darželis   „Pušynėlis“.
  2. „Pažinome save per gamta, tyrinėjome savo jausmus ,emocijos, bei eksperimentavome“. Natalija Sabaitienė, vyresnioji auklėtoja, Vilniaus lopšelis-darželis „Prie Pasakų parko“.

3. „Suk metų laikų ratą ir pažink neregėtą gamtą“.  Svetlana Gerasimenko, auklėtoja metodininkė; Volha Volchokas, auklėtoja; Anželika Jankovskaja, auklėtoja,  Vilniaus lopšelis-darželis „Žiedas“.

4. Pažintinė veikla lauke-„Vabalai Tabalai“. Irena Vežbickienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja metodininkė; Rūta Jacevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja metodininkė; Nijolė Zlatkauskienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja metodininkė; Marija Ladišienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja metodininkė, Vilniaus lopšelis-darželis „Bitutė“.

5. ,,Gamtinės aplinkos kūrimas ikimokyklinėje įstaigoje“. Margarita Dzedulionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“

  1. Įvairiapusis vaikų ugdymas darželio lauko erdvėse „Po kiemelį pabėgiojau ir daug naujo sužinojau“. Julija Saliutienė, auklėtoja, vyresnioji auklėtoja, Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“.

      7. ,,Sportuojam ir žaidžiam lauko erdvėse“.  Rita Jakienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, pedagogė metodininkė, Ukmergės lopšelis-darželis „Nykštukas“.

 Informacija: el. paštu: ldpelene@gmail.com arba rastine@pelene.vilniuslm.lt, direktorės pavaduotoja ugdymui Beatai Mošenec.

Aplinkos apsaugos poskyris