Leidinys „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme“

Vilniaus Lazdynų mokyklos pedagogai su Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos poskyrio specialistais išleido leidinį „Tiriamoji veikla gamtamoksliniame ugdyme“, kuriame dalijamasi gamtos tyrimų atlikimo mokykloje gerąja patirtimi. Leidinyje aptariama mokinių vandens tyrimų galimybės bioindikaciniais ir cheminiais metodais, elektros srovės ypatumai skysčiuose, druskų savybės, kristalų auginimas, augalų tyrimai ir jų auginimo tikslingumas edukacinėse erdvėse. Leidinio sudarytoja – Jolanta Pileckienė, Vilniaus Lazdynų mokyklos mokytoja, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos lektorė. Leidinio ekspertė ir straipsnio „Augalai – edukacinės priemonės gamtinėse edukacinėse aplinkose“ autorė – dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė, Vilniaus kolegijos docentė.

Leidinys parengtas ir išleistas vykdant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mes – gamtos dalis“.

Leidinys

Leidinio viršelis

Aplinkos apsaugos poskyris