Leidinys „Vilniaus miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų žalioji aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė“

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyris kartu su asociacija „Žirmūnų bendruomenė“ 2019 m. liepos – lapkričio mėn. organizavo konkursą  „Vilniaus miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų žalioji aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė“. Šis konkursas yra vienas iš savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ projektų. Konkursas organizuotas aktyvinti Vilniaus miesto savivaldybės įstaigų ir įmonių aplinkoje tikslingą, darnų ir estetišką žaliųjų edukacinių erdvių kūrimą, kūrybišką jų naudojimą visuomenės aplinkosauginiam švietimui, ugdyti vilniečių aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes bei ekologinę savimonę, tobulinti gamtamokslinę kompetenciją, skatinti aplinkosauginę komunikaciją, formuojant įstaigų ir įmonių aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio zonas aplinkoje.

Leidinyje apibendrinti konkurso „Vilniaus miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų žalioji aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė“ rezultatai, pateikti įvairūs žaliųjų edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo sprendimai.

Leidinio autorės doc. dr. Ona Motiejūnaitė ir Rita Stulpinienė.

Leidinys skirtas pedagogams, bendruomenėms, visiems besidomintiems žaliųjų edukacinių erdvių kūrimu ir naudojimu. Tikimės, kad šis leidinys paskatins edukacinių erdvių plėtotę, prisidės prie jų naudojimo gerosios patirties sklaidos. Deja, tiražas nedidelis, todėl informaciją apie leidinyje aprašytas žaliąsias edukacines erdves galima rasti internete: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/aplinkosauga-ir-energetika/aplinkosauga/zaliosios-edukacines-erdves/

Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo klausimai nagrinėti konferencijoje „Žalioji miesto aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė“, kuri vyko 2020 metų sausio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybėje. Apie konferenciją internete: https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/konferencijos-zalioji-miesto-aplinka-aplinkosauginio-svietimo-erdve-akimirkos/

Konferencijoje buvo apdovanoti konkurso „Vilniaus miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų žalioji aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė“ nominantai ir diplomantai, plačiau: https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/apdovanoti-konkurso-vilniaus-miesto-savivaldybes-imoniu-ir-istaigu-zalioji-aplinka-aplinkosauginio-svietimo-erdve-nugaletojai/

Aplinkos apsaugos poskyris