Mažieji vilniečiai mokosi rūšiuoti atliekas ir naudoti daiktus dar kartą

Vilniaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ bendruomenė, įgyvendindama  Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mes – gamtai, gamta – mums“ , skyrė dėmesį atliekų rūšiavimo mokymams. Grupėse vyko pamokėlės apie rūšiavimą, vaikai žaidė žaidimus atliekų rūšiavimo tema.

2020 m. spalio mėnesį vaikams aplinkosauginę veiklą organizavo grupės „Linelis“ PU mokytoja Regina Vilkišiūtė ir IU mokytoja Virginija Šmigelskaitė.  Vaikai sužinojo ir realiai galėjo išbandyti, kaip kūrybiškai panaudoti antrines žaliavas – pasigaminti iš jų įvairių daiktų, žaislų. Grupėje pedagogai su vaikais diskutavo, aiškinosi, kas yra klimato kaita, kaip ji veikia žmones, gyvūnus, augalus ir kitus gamtos objektus, kaip mes, žmonės, galime prisidėti prie klimato kaitos mažinimo – rūšiuoti atliekas, nešiukšlinti, taupyti elektrą, vandenį, laikytis reikiamų taisyklių būnant gamtoje (miške, prie vandens ir pan.). Žinias pritaikė praktikoje – iš antrinių žaliavų kūrė naujus gaminius ir organizavo vaikų ir jų tėvų kūrybinių darbų parodą „Panaudok dar kartą“. Parodoje eksponuota 16 kūrybinių darbų. Parodą aplankė apie 60 vaikų ir jų tėvų, per15 darbuotojų.

Grupės „Giliukai“ vaikai su IU mokytoja Liuda Samčiukevičiūte organizavo aplinkosauginę pramogą Madų šou „Pasaulis mūsų rankose“. Teatrinė – pramoginė veikla, vaikų ir tėvelių sukurtų kostiumų iš antrinių žaliavų demonstracija. Vaikai per teatrinę veiklą įtvirtino gamtosaugos, rūšiavimo žinias – auklėtojos vaikams suvaidino teatrinę improvizaciją „Šiukšlių karalienės nuotykiai“. Gamindami su tėveliais kostiumus renginiui „Madų šou“  vaikai ugdėsi supratimą ir įgūdžius racionaliai naudoti įvairias antrines žaliavas ir medžiagas, sužinojo jų antrinio panaudojimo buityje, mene ir savo aplinkoje galimybes. Demonstruodami pasigamintus kostiumus iš antrinių žaliavų, patyrė teigiamų emocijų, formavosi gamtosaugos vertybines nuostatas.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris