Mažųjų vilniečių gamtininkų eksperimentai

2020 m. spalio 2 d. – lapkričio 3 d. vyko  Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinė veikla „Mažojo gamtininko eksperimentai“. Tai viena iš Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ įgyvendinamo Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamo visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto ,,Mažasis gamtininkas ir miško gyvūnai“ veiklų. Jos tikslas jau nuo ankstyvojo amžiaus vaikus skatinti domėtis gamtos reiškiniais per patrauklią ir įdomią jiems veiklą. Siekiant plėsti vaikų gamtamokslines, aplinkosaugines žinias ir skatinant kūrybišką ugdymąsi per tiriamąsias, eksperimentines veiklas kiekviena dalyvavusi komanda laisvai pasirinkdama metodus, būdus ir naudodama kuo įvairesnes priemones, antrines žaliavas atliko įvairius praktinius su gamtos reiškiniais susijusius bandymus ir eksperimentus.

Kiekvienas bandymas ar eksperimentas skatino vaiką pažinti, atrasti, tyrinėti, stebėti, domėtis, aiškintis gamtoje vykstančius procesus. Vaikai gebėjo diskutuoti, aptarti gautus rezultatus. Patyrė tyrinėjimo ir atradimo džiaugsmą.

Veikloje dalyvavo ir eksperimentais, bandymais dalinosi 154 vaikai ir 14 mokytojų iš 8 Vilniaus miesto ugdymo įstaigų: Vilniaus lopšelio-darželio „Daigelis“, Vilniaus lopšelio-darželio „Karuselė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“, Vilniaus lopšelio-darželio „Malūnėlis“, Vilniaus lopšelio-darželio „Rytas“, Vilniaus lopšelio-darželio „Giliukas“, Vilniaus darželio-mokyklos „Šaltinėlis“. Visoms dalyvavusioms įstaigoms buvo išsiųsti nufilmuoti Vilniaus lopšelio-darželio „Justinukas“ atliekami eksperimentai, bandymai.

 

Vaikams patinka viską išbandyti, pačiupinėti, pajausti. Bandymai, eksperimentai padėjo jiems ugdytis daugelį kompetencijų: komunikacinę, pažinimo, socialinę, sveikatos stiprinimo bei meninę. Mokė bendravimo ir bendradarbiavimo. Edukacinė veikla „Mažojo gamtininko eksperimentai“ žadino vaikų smalsumą ir susidomėjimą. Praktinės veiklos jiems padėjo geriau įtvirtinti gautas žinias, jas analizuoti, daryti išvadas bei sulaukė didelio susidomėjimo, entuziazmo. Mokė ilgiau išlaikyti dėmesį, lavino pastabumą, kūrybiškumą. Suteikė tyrinėjimo, pažinimo, atradimo džiaugsmą. Mokytojai dalyvaudami veikloje plėtojo prasmingą bendradarbiavimą, dalijimąsi eksperimentų, bandymų idėjomis, vaikų patyriminio ugdymosi patirtimi.

Parengta pagal lopšelio-darželio „Justinukas“ bendruomenės informaciją.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris