Muzikinė gamtos gama

Jau trečius metus Vilniaus lopšelyje-darželyje „Justinukas“ vykdomas visuomenės aplinkosauginis švietimo projektas „Mažasis gamtininkas“, remiamas Vilniaus miesto savivaldybės, kuruojamas Aplinkos apsaugos poskyrio. Kiekvienais metais projektui įgyvendinti pasirenkamos  skirtingos kryptys ir erdvės. 2019 metų kryptis – vaismedžiai. Projektas „Mažasis gamtininkas vaismedžių sode“ skirtas skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažintinę, tyrinėjimo, kūrybinę veiklą, savarankiškumą, padėti formuoti emocinį, vertybinį jų santykį su aplinkiniu pasauliu. Veiklos organizuojamos siekiant įgalinti vaiką veikti artimiausioje gamtinėje aplinkoje tiek tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai plečiant žinias apie gamtą ir jos reiškinius per patirtines, praktines veiklas. Viena iš pasirinktų krypčių formuojanti vaikų gamtinį sąmoningumą yra muzika. Projekto partneriai: Vilniaus miesto savivaldybės Justiniškių seniūnija, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla, Vilniaus lopšelis-darželis „Gabijėlė“.

Renginio „Muzikinė gamtos gama“ tikslas – dainuojant, šokant, muzikuojant gilinti vaikų gamtojautą ir supratimą apie gamtą, plėtoti muzikinę patirtį, kūrybiškumą, meninę saviraišką ir dalintis įgyvendintomis muzikinėmis idėjomis.

Muzikinės edukacinės projektinės veiklos globėjai: Eglė Povilaitienė, lopšelio-darželio „Jovarėlis“ meninio ugdymo mokytoja ekspertė, Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikinės metodinės tarybos pirmininkė; dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos poskyrio ekologė, Vilniaus kolegijos docentė; Eglė Rakauskienė, Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Kiekviena edukacinėje projektinėje veikloje dalyvaujanti įstaiga, laisvai pasirinktoje vietoje filmavo vaikų muzikinį pasirodymą, kuriame atsispindi gamta, jos reiškiniai. Dalinamės informacija apie vykdytas veiklas. Tikimės, kad pedagogai šioje gerosios patirties sklaidos medžiagoje ras idėjų ir plėtos  aplinkosauginę veiklą, rasdami vis naujų gamtos ir meno sąveikos raiškos formų.

 1. Šiaulių lopšelis-darželis „Drugelis“. Šokis „Lašeliukai“. https://www.youtube.com/watch?v=3Cej9E9b–4
 2. Vilniaus lopšelis-darželis „Jovarėlis“. Muzikinė kompozicija „Muzikinis lietutis“ https://www.youtube.com/watch?v=UrZGvdVI27w&list=PLYMciV_k4QBAelfXOcdB0ToFR2mR3dCvk&index=2
 1. Vilniaus lopšelis-darželis „Žolynas“. Daina „Sidabro lietus“. https://www.youtube.com/watch?v=JeIk9sj4Cgc&list=PLYMciV_k4QBAelfXOcdB0ToFR2mR3dCvk&index=3
 2. Vilniaus lopšelis-darželis „Vandenis“. Šokis ,,Lašiukų ir debesėlio šokis“. https://www.youtube.com/watch?v=T7MQzSURWJo&list=PLYMciV_k4QBAelfXOcdB0ToFR2mR3dCvk&index=4
 1. Panevėžio lopšelis-darželis „Taika“. Daina „Sodinkime medį“. https://www.youtube.com/watch?v=amRcWRaAJdg&list=PLYMciV_k4QBAelfXOcdB0ToFR2mR3dCvk&index=5
 1. Plungės lopšelis-darželis „Nykštukas“. Lietuvių liaudies šokis „Šią naktelę“. https://www.youtube.com/watch?v=Ev7oIt8CiVE&list=PLYMciV_k4QBAelfXOcdB0ToFR2mR3dCvk&index=6
 1. Pandėlio universalus daugiafunkcinis centras ikimokyklinis skyrius. Improvizacija „Linksmai išlydint rudenėlį“. https://www.youtube.com/watch?v=tUNevShgNAI
 1. Kauno rajono Giraitės darželis. Lietuvių liaudies žaimas „Bulvienė“. https://www.youtube.com/watch?v=gVeICtsMdRI
 1. Vilniaus lopšelis-darželis „Jurginėlis“. Ritminis šokis „Šimtakojų letkis“. https://www.youtube.com/watch?v=CxP1bSfaphw
 1. Šiaulių lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“. Daina „Obuoliukas“. https://www.youtube.com/watch?v=8zCGqCW3lNk
 1. Vilniaus lopšelis-darželis „Delfinukas“. Šokis „Lapų festivalis“. https://www.youtube.com/watch?v=CbudpCUdjfw
 1. Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys“. Daina „Raudonskruostis obuolys“. https://www.youtube.com/watch?v=ul1BUiOvY4o
 1. Vilniaus lopšelis-darželis „Naminukas“. Šokis „Išdykėliai grybukai“. https://www.youtube.com/watch?v=6ihyyGDBJc4
 1. Šiaulių lopšelis-darželis „Žirniukas“. Daina „Lapų boba“. https://www.youtube.com/watch?v=QKzDeG2gD7o
 1. Kauno Šančių lopšelis darželis. Daina „Lietus“. https://www.youtube.com/watch?v=Q6eXTe4RxVw
 1. Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Vaidilutė“. Šokis ir muzikinis žaidimas „Linksmasis lietutis“. https://www.youtube.com/watch?v=RJ6g8jikOPQ&t=121s
 1. Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“. Instrumentinis kūrinys „Lietaus muzika“. https://www.youtube.com/watch?v=0vWjJgH7q0E
 1. Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“. Daina „Išdykėlis lietus“. https://www.youtube.com/watch?v=D_D1caJhBE8
 1. Panevėžio Kastyčio Ramanausko lopšelis-darželis. Teatralizuota daina „Lašelių ir vabaliukų dainelė“. https://www.youtube.com/watch?v=Us86W7zVxFE&list=PLYMciV_k4QBAelfXOcdB0ToFR2mR3dCvk&index=22

Parengta pagal Vilniaus l/d „Justinukas“ projekto „Mažasis gamtininkas vaismedžių sode“ medžiagą.

Aplinkos apsaugos poskyris