Nepavojingų statybinių, griovimo ir medienos atliekų tvarkymo atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo

INFORMACIJA APIE NEPAVOJINGŲ STATYBINIŲ, GRIOVIMO ATLIEKŲ IR MEDIENOS ATLIEKŲ TVARKYMO ATRANKOS IŠVADĄ DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) užsakovas: UAB „Vaidva“, Statybininkų g. 53, Venta, LT-85305 Akmenės r. sav., mob. tel.: (8 698) 26 735,faksas: 8 425 50990, el. p.: [email protected].

2. PŪV pavadinimas:nepavojingų statybinių, griovimo atliekų ir medienos atliekų tvarkymas (smulkinimas).

3. PŪV vieta:Vilniaus apskritis, Vilniaus m. savivaldybė, Vilniaus miestas, Kuro g. 21.

4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-03-13 raštu Nr. (28.7)-A4-2616 priėmė atrankos išvadą, kad UAB „Vaidva“ planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Su informacija apie PŪV galima susipažinti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo:

UAB „Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, darbo dienomis 9.00 – 16.00 val., tel.: (8 46) 430 463, kont. asmuo – J. Kaluzevičius.

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos Aplinkos apsaugos agentūrai, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, (darbo dienomis 8.00 – 17.00val.), tel.: 8 7066 8045, kont. asmuo – Ž. Vainienė.

7. Su PŪV poveiklio aplinkai vertinimo atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima susipažinti 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Aplinkosapsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9,LT-09311 Vilnius, darbo dienomis 800- 1700val., tel.: 8 7066 8045 ir UAB„Ekosistema“ buveinėje, Taikos pr. 119, Klaipėda, darbo dienomis 900- 1600val., tel.: (8 46) 430 463.

Poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentai

PRIEDAS Nr. 1

PRIEDAS Nr.2

Aplinkos apsaugos poskyris