Nuo 2015 m. balandžio 1 d. pasikeitė paraiškų daugiabučiams atnaujinti (modernizuoti) teikimo tvarka

Pažymime, kad nuo 2015 m. balandžio 1 d. pasikeitė paraiškų daugiabučiams atnaujinti (modernizuoti) teikimo tvarka. Kaip paraiškos turi būti teikiamos, vertinamos ir atrenkamos, numato Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintas Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašas (2015 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-267 ,,Dėl paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarkos aprašo tvirtinimo” (toliau – Aprašas)). Remiantis Aprašu, paraiškos dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) programoje bus priimamos pagal naująją kvietimų sistemą. Kvietimus teikti šias paraiškas skelbs Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija), atsižvelgusi į galimybes skirti lengvatinius kreditus daugiabučiams atnaujinti pagal sutartis su bankais ar kitomis kredito įstaigomis ir šalies biudžeto asignavimus valstybės paramai teikti. Kvietime bus nustatoma, kiek paraiškų bus priimama, taip pat jų teikimo terminai, specialieji reikalavimai projektams, jų atrankos ir vertinimo kriterijai. Paskelbus kvietimą ir nustačius paraiškų teikimo terminą, bus nustatytas priimtinas laikas daugiabučio namo atnaujinimo investicijų planui parengti.

Informuojame, kad paraiškos dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (toliau – Projektas) įgyvendinimo bus teikiamos VšĮ ,,Būsto energijos taupymo agentūra“ (toliau – Agentūra), kai tik Aplinkos ministerija paskelbs kvietimą jas teikti.