Nuotraukų paroda ,,Aš aplinkos kūrėjas“

Santariškių lopšelio-darželio bendruomenė 2020 metais vykdė Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą „Mažieji gamtos saugotojai“. Viena iš projekto veiklų – skatinti vaikus stebėti, tvarkyti aplinką, padėti suprasti, kad nuo žmogaus elgesio priklauso aplinkos būklė, jos sveikata. Veiklos vyko spalio mėnesį. Dalyvavo 3 įstaigų 26 grupių 3-7 m. amžiaus vaikai ir jų šeimos. Dalyvių skaičius per 500 (vaikai ir tėvai). Vilniaus Santariškių lopšelio-darželio bendruomenė organizavo parodos atidarymo šventę, kurioje koncertavo Įstaigos vaikai. Dalyvavo šių Vilniaus lopšelių-darželių bendruomenės: Santariškių, ,,Lazdynėlis“, ,,Pakalnutė“. Bendradarbiaujant su ugdytinių šeimomis kvietėme visus stebėti, pažinti ir fiksuoti nuotraukose gamtos (ne)tvarkymo, (ne)saugojimo vaizdus ir prisidėti prie aplinkos tvarkymo. Įstaigos galerijoje buvo surengta darbų/nuotraukų paroda „Aš aplinkos kūrėjas“. Po parodos, vaikai savo grupėse su auklėtojomis vedė refleksiją, dalinosi įspūdžiais, mintimis, ką galiu padaryti, kad aplinka, kurioje aš gyvenu, būtų saugi ir sveika. Geriausiai įvertintų nuotraukų fotografai buvo apdovanoti.

Patirtys: 1 priedas 2priedas 3 priedas

Pažvelkite į saulę. Ji visiems šviečia, visus šildo, nelaukdama prašymo ir padėkos. Taip pat ir jūs nelaukite maldavimo ir pagyrimo, bet padėkite žmonėms gera valia — ir būsite mylimi kaip saulė.    Epiktetas

Parengta pagal projekto „Mažieji gamtos saugotojai“ medžiagą.

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris