Parengta AB „K2LT“ planuojamos ūkinės veiklos, krematoriumo statyba ir eksploatacija, poveikio aplinkai vertinimo programa

Visuomenei teikiama informacija dėl AB „K2LT“ planuojamos ūkinės veiklos, krematoriumo statyba ir eksploatacija (pastatas su kremavimo įrenginiu/linija), parengtos poveikio aplinkai vertinimo programos. Kviečiama susipažinti su parengta programa ir teikti siūlymus.

Aplinkos apsaugos poskyris