Paroda „Įminkime miško paslaptis“

2020 metų rudenį Vilniaus lopšelio-darželio „Pilaitukas“ bendruomenė aktyviai įsijungė į visuomenės  aplinkosauginio švietimo projekto „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu pojūčių takeliu“ veiklas. Vedini aplinkai draugiškų ketinimų,  palaikydami gamtos išsaugojimo,  tvarumo ir ekologinio sąmoningumo idėjas, savo kūrybinius sumanymus įgyvendino organizuodami  parodą „Įminkime miško paslaptis“.  Gamoje surinkta gamtinė medžiaga, bendruomenės kūrybiškumo pastangų dėka, virto  puikiais meno kūriniais, kurie papuošė darželio aplinką bei suteikė džiugių akimirkų visai darželio bendruomenei.

Vaikai dėmesingai tyrinėdami aplinką surinko daug gamtos objektų pavyzdžių (lapų, šakelių, įvairių vaisių, akmenėlių ir kt.). Tokiu būdu jie susipažino su gamtinės medžiagos įvairove, ugdėsi racionalios gamtonaudos įgūdžius. Kūrybingai naudodami gamtines medžiagas bei antrines žaliavas, su tėvelių bei pedagogų pagalba, sukūrė originalius eksponatus parodai.

Apie parodą: http://pilaitukas.lt/2020/11/03/bendruomenes-paroda-iminkime-misko-paslaptis/

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris