Pasaulinės aplinkos dienos minėjimas lopšelyje-darželyje „Pilaitukas“

Kasmet birželio 5 dieną Lietuvoje ir visame pasaulyje yra minima Pasaulinė aplinkos diena. Diena skirta paskatinti aplinkos apsaugos veiklas visame pasaulyje. Ši diena aplinkos dienai minėti pasirinkta todėl, kad 1972 m. birželio 5 d. Stokholme įvyko pirmoji Jungtinių Tautų Organizacijos (JTO) konferencija, skirta aplinkos apsaugos problemoms aptarti, tada (1972 06 05) buvo įkurta JT aplinkos apsaugos programa. Tai svarbiausia pasaulinė aplinkos apsaugos institucija, nustatanti pasaulinę aplinkos apsaugos darbotvarkę, skatinanti nuoseklų aplinkai draugišką darnaus vystymosi įgyvendinimą Jungtinių Tautų sistemoje ir veikianti kaip autoritetinga pasaulinės aplinkos gynėja.

Vilniaus lopšelio-darželio bendruomenė jau ne vienerius metus didelį dėmesį skiria asmens aplinkosauginio raštingumo ugdymui, gamtos pažinimui. Daug aplinkosauginių veiklų vyksta vykdant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamus visuomenės aplinkosauginio švietimo projektus. 2024 metais vykdomas projektas „Gamtos pažinimo link – Aš ir Tu paukščius pažįstame kartu“.

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pilaitukas“ Pasaulinę aplinkos dieną nuspręsta paminėti ypatingai. Darželio priešmokyklinukai buvo pakviesti į naujai įkurtos žaliosios edukacinės erdvės „Paukščių alėja“ atidarymą. Vyriausiems darželio vaikams buvo patikėta pakabinti plakatą su erdvės pavadinimu bei medžiuose išeksponuoti dekoracijas „Paukščių girdykla“. Priešmokyklinukai pažadėjo, jog vasaros laikotarpiu rūpinsis, jog girdyklose paukšteliai visuomet rastų vandens.

Atlikus keletą svarbių gamtai darbų, vaikai buvo pakviesti dalyvauti edukacinėje pamokėlėje priešmokyklinio amžiaus vaikams „Paukščiai aplink mus“. Pamokėlei buvo panaudotas edukacinis tentas „Plunksnuoti kaimynai“, kurio dėka vaikai susipažino su dažniausiai Lietuvoje sutinkamais paukščiais, telefonu nuskaitę QR kodą pasiklausė pasirinkto paukščio giesmelę. Žiūronais iš arčiau apžiūrėjo „Paukščių alėjoje“ pakabintus inkilus, bandė suskaičiuoti kiek inkilų kabo medžiuose, išsiaiškinti ar kuriame nors inkilėlyje jau apsigyveno paukšteliai.

Ir nors mes dar maži šios Žemės gyventojai, bet mūsų nuveikti geri darbai Žemei byloja, jog „lašas po lašo ir akmenį pratašo“.

Straipsnį parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Sigita Norvilienė

 

Aplinkos apsaugos programų ir želdinių tvarkymo poskyris