Pasikeitė vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį

Nuo 2019 metų vasario 1 dienos individualių apskaitos prietaisų neturintiems klientams UAB „Vilniaus vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje keičiasi vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį ir yra 2,47 m³.

Primename, kad neturintiems apskaitos pritaiso (-ų), mokestis už geriamąjį vandenį skaičiuojamas sumuojant mėnesinę pardavimo kainą bei vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos kainą, kuri skaičiuojama pagal vidutinį savivaldybėje suvartojamojo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui.

Įstatymai numato, kad už UAB „Vilniaus vandenys“ suteiktas paslaugas klientai turi atsiskaityti pagal geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis. Todėl bendrovė ragina visus, neturinčius geriamojo vandens apskaitos prietaisų namuose, nedelsiant  juos įsirengti. Susitarti dėl UAB „Vilniaus vandenys“ specialisto atvykimo galima paskambinus visą parą veikiančiu klientų aptarnavimo telefonu 1889.

Atkreipiame dėmesį, kad piktybiškai nesudarius sąlygų UAB „Vilniaus vandenys“ specialistams pakeisti ar įrengti geriamo vandens apskaitos prietaisą(-us), suvartoto geriamojo vandens kiekis skaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka, t. y. taikant dvigubą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui.

Teisės aktų nustatyta tvarka, vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį turi būti perskaičiuojamas kasmet. Iki 2019 m. sausio  31 dienos UAB „Vilniaus vandenys“ aptarnaujamoje teritorijoje buvo taikytas 2,23 m³ vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį.