Pasikeitė vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį

Informuojame, kad UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Bendrovė), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo su vėlesniais pakeitimais II skyriaus 4 punktu bei nutarimu Nr. 126 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo su vėlesniais pakeitimais 54 punktu, apskaičiavo Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui per mėnesį  2,42 m3/gyventojui, kuris įsigalioja nuo 2023 m. vasario 1 d.