Patvirtinti miesto triukšmo žemėlapiai

LR triukšmo valdymo įstatymo nustatyta tvarka atnaujinti ir 2023 m. vasario 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1767 patvirtinti Vilniaus aglomeracijos triukšmo strateginiai žemėlapiai. Aglomeracijų strateginius triukšmo žemėlapius sudaro atskiri kelių (įskaitant pagrindinių kelių ruožus), geležinkelio kelių (įskaitant pagrindinių geležinkelio kelių ruožus), oro uostuose kylančių ir tupiančių orlaivių bei pramoninės veiklos zonų strateginiai triukšmo žemėlapiai.

Atsakinga institucija: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, [email protected].

Vilniaus miesto strateginio triukšmo kartografavimo informacija teikiama Vilniaus aplinkos internetinėje svetainėje (https://aplinka.vilnius.lt/). Skaitmeniniai žemėlapiai yra skelbiami Vilniaus miesto interaktyvių žemėlapių internetinėje svetainėje aplinkosaugos temoje (https://maps.vilnius.lt/).

Žemėlapių rengėjas – UAB „Vilniaus planas“.

Kam tai daroma?

Vadovaujantis triukšmo valdymo įstatymu strateginiai triukšmo žemėlapiai naudojami Vyriausybės nustatyta tvarka planuojant triukšmo problemoms ir poveikiui valdyti, įskaitant ir triukšmo mažinimą, skirtas priemones, strateginius triukšmo žemėlapius sudarančioms institucijoms ir Sveikatos apsaugos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai informuojant visuomenę apie aplinkos triukšmą, teritorijų planavimo dokumentų rengėjams rengiant teritorijų planavimo dokumentus.