Patvirtinti Visuomenės aplinkosauginio švietimo programų rėmimo nuostatai

2015 metų kovo 12 dieną Vilniaus miesto savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-694 patvirtinti Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatai, kurie apibrėžia Vilniaus miesto savivaldybės vykdomo visuomenės aplinkosauginio švietimo tikslus ir uždavinius, projektus ir jų įgyvendinimo priemones, veiksmus, lėšų poreikį, finansavimo (rėmimo) būdą, šaltinius bei visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų konkursą, atrankos ir vertinimo tvarką, atsakingus vykdytojus.

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatai

1 priedas

2 priedas

3 priedas

4 priedas

4.1 priedas

4.2 priedas

5 priedas

6 priedas

7 priedas

Daugiau informacijos telefonu: 211 2461, elektroniniu paštu: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt 

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos poskyris