Patvirtinti Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatai

2013 metų kovo 5 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-538 patvirtinti Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatai, kurie apibrėžia Vilniaus miesto savivaldybės vykdomo visuomenės aplinkosauginio švietimo tikslus ir uždavinius, projektus ir jų įgyvendinimo priemones, veiksmus, lėšų poreikį, finansavimo (rėmimo) būdą, šaltinius bei visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų konkursą, atrankos ir vertinimo tvarką, atsakingus vykdytojus. Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų veiklos skirtos perteikti visuomenei darnaus vystymosi nuostatas, žinias ir patirtį, atspindinčius žmogaus įvairiapusį ryšį su aplinka; ugdyti gamtojautą, aktyvią asmeninę poziciją, pilietišką, ekologiškai mąstančią ir aplinką tausojančią visuomenę; skatinti darnų vystymąsi akcentuojant aplinkosauginį švietimą ir informavimą siekiant tobulinti visuomenės kompetenciją ir domėjimąsi aplinkosaugos problemomis, aplinkos kokybės gerinimą sprendžiant atliekų tvarkymo ir taršos mažinimo problemas; remti aplinkos saugojimo iniciatyvas, skatinti asmenų aplinkosauginį aktyvumą, glaudų visuomenės bendradarbiavimą su vyriausybinėmis įstaigomis, visuomeninių organizacijų, bendruomenių ir institucijų partnerystę įgyvendinant darnią miesto plėtrą, skatinant sveiką gyvenimo būdą ir sveiką aplinką mieste.

Laikyti netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. 30-1183 „Dėl visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatų tvirtinimo“.

Visuomenės aplinkosauginio švietimo nuostatai


Aplinkos apsaugos skyriaus informacija