Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Planuojamo Gurelių II žvyro telkinio išteklių naudojimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „REDCO“, Svajonės g. 40-8, Klaipėda, LT-94101, įmonės kodas 300114494, tel. (8-46) 341 915, faks. (8-46) 341 916, elektroninis paštas: info@nts.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Gurelių II žvyro telkinio išteklių naudojimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Vilniaus apskritis, Vilniaus miesto savivaldybė, Panerių seniūnija, Gurelių kaimas.

4. Atsakingos institucijos
Aplinkos apsaugos agentūros 2017-05-12 d. priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-5020, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija
apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, LT – 08402, Vilnius, tel. (8 5) 2318178, faks. (8 5) 2784455 (terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo).

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti
Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT – 09311, Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt (terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo).

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima:
Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT – 09311, Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt, www.gamta.lt ir PAV dokumentų rengėjo būstinėje UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT – 08402, tel. (8 5) 2318178, faks. (8 5) 2784455, www.gjmagma.lt (terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo).

Aplinkos apsaugos agentūros 2017-05-12 d. priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-5020:
http://gamta.lt/files/SKM_4050170512135100.pdf

Informacija dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo planuojant naudoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Gurelių II žvyro telkinį:
http://gamta.lt/files/Gureliai_II_pav_atr_2017_visuomenei.pdf
;
http://www.gjmagma.lt/images/viesinimas/PAV/Gureliai_II/Gureliai_II_pav_atr_2017_visuomenei.pdf

Topografinis planas: http://gamta.lt/files/1_Grafinis%20priedas%20610%20(1)1494873627637.jpg .

Aplinkos apsaugos poskyris