Planuojamo Gurelių II žvyro telkinio išteklių naudojimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas:
UAB „REDCO“, Svajonės g. 40-8, Klaipėda, LT-94101, įmonės kodas 300114494, tel. (8-46) 341 915, faks. (8-46) 341 916, elektroninis paštas: info@nts.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:
Gurelių II žvyro telkinio išteklių naudojimas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta:
Vilniaus apskritis, Vilniaus miesto savivaldybė, Panerių seniūnija, Gurelių kaimas.

4. Atsakingos institucijos
Aplinkos apsaugos agentūros 2017-05-12 d. priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-5020, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija
apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, LT – 08402, Vilnius, tel. (8 5) 2318178, faks. (8 5) 2784455 (terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo).

6. Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti
Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, LT – 09311, Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt (terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo).

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima:
Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, LT – 09311, Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000, el. p. aaa@aaa.am.lt, www.gamta.lt ir PAV dokumentų rengėjo būstinėje UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, LT – 08402, tel. (8 5) 2318178, faks. (8 5) 2784455, www.gjmagma.lt (terminas – 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paviešinimo).

Aplinkos apsaugos agentūros 2017-05-12 d. priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-5020:
http://gamta.lt/files/SKM_4050170512135100.pdf

Informacija dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo planuojant naudoti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos Gurelių II žvyro telkinį:
http://gamta.lt/files/Gureliai_II_pav_atr_2017_visuomenei.pdf
;
http://www.gjmagma.lt/images/viesinimas/PAV/Gureliai_II/Gureliai_II_pav_atr_2017_visuomenei.pdf

Topografinis planas: http://gamta.lt/files/1_Grafinis%20priedas%20610%20(1)1494873627637.jpg .

Aplinkos apsaugos poskyris