Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita „330 kV oro linijos Lietuvos elektrinė – Vilnius rekonstravimas“

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: AB „ Litgrid“ , A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311 Vilnius. Kontaktai: projekto vadovas Valerijus Makarovas, tel. (8 5) 278 2760, mob. tel. 8 687 93476; komunikacijos projektų vadovė Gabrielė Klusienė, tel. (8 5) 278 2794, mob. tel. 8 626 15831.

2. Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas. Kontaktai: projekto vadovė Jolanta Elena Paplauskienė tel. (8 37) 323 209, mob. tel. 8 698 29606, fax (8 37) 337 257.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: 330 kV oro linijos (toliau – OL) Lietuvos elektrinė (toliau E) – Vilnius LN332 rekonstravimas. Paskirtis – elektros energijos perdavimas.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: 330 kV OL Lietuvos E-Vilnius LN332 išsidėsčiusi Elektrėnų savivaldybėje (Pastrėvio, Kietaviškių ir Elektrėnų seniūnijose), Trakų rajono savivaldybėje (Trakų ir Senųjų Trakų seniūnijose), Vilniaus miesto savivaldybėje (Panerių seniūnijoje).

5. PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją nagrinės PAV dokumentus ir teiks išvadas: Elektrėnų, Trakų raj. ir Vilniaus m. sav. administracijos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas, Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys, Elektrėnų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Atsakinga institucija, kuri priims sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje – Aplinkos apsaugos agentūra.

6. Susipažinti su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita galima per 10 darbo dienų nuo 2017 m. kovo 13 d.: AB „Litgrid“ , A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius (darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.00 val.) ir UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, Kaunas (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.), Pastrėvio, Kietaviškių, Elektrėnų, Trakų, Senųjų Trakų ir Panerių seniūnijose (darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val.) bei interneto tinklalapiuose: www.litgrid.lt, www.ardynas.lt;

http://www.litgrid.eu/index.php/naujienos-ir-ivykiai/naujienos/informacija-apie-viesa-supazindinima-su-330-kv-oro-linijos-lietuvos-elektrine–vilnius-rekonstravimas-poveikio-aplinkai-vertinimo-ataskaita/3540;

http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/strateginiai-projektai/lietuvos-elektrine-vilnius/3386;http://ardynas.lt/lt/233/

7. Visuomenės vieši supažindinimai su PAV ataskaita vyks:

  • 2017-03-28, 17:00 val. Elektrėnų sav. viešosios bibliotekos salė, Draugystės g. 2, Elektrėnai;
  • 2017-03-28, 18:30 val. Kietaviškių sen., Bažnyčios g. 25A, Naujųjų Kietaviškių k., Elektrėnų sav.;
  • 2017-03-29, 17:00 val. Pastrėvio sen., Mokyklos g. 15, Pastrėvio k., Elektrėnų sav.;
  • 2017-03-29, 18:30 val. Panerių sen., Žalioji a. 3, Vilnius;
  • 2017-03-30, 17:00 val. Trakų sav. didžioji salė, 201 kab., Vytauto g. 33, Trakai.

8. Pasiūlymus iki viešo susirinkimo dienos galima teikti raštu: UAB „Ardynas“ Gedimino g. 47, LT-44242, Kaunas, [email protected]; pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingai institucijai.


Aplinkos apsaugos poskyris