Pranešimas pastatų naudotojams (savininkams)

PRANEŠIMAS PASTATŲ NAUDOTOJAMS (SAVININKAMS), daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams DĖL STATINIŲ PRIEŽIŪROS ŽIEMOS SEZONO METU

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu Lietuvoje gausiai pasnigus ant statinių stogų gali susidaryti sniego sankaupos, o esant galimiems oro temperatūros svyravimams, susidaryti ledo varvekliai, šlapio ar sušalusio sniego masės, kurios gali kristi nuo statinių konstrukcijų sukeldamos pavojų žmonių sveikatai.

Prašome šiuo metu, statinių apžiūras vykdyti dažniau (atsižvelgdami į statinių konstrukcijų ypatumus) nei numatyta Statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, kad laiku būtų pastebėtos ir saugiai pašalintos nuo statinių konstrukcijų sniego sankaupos, ledo, šlapio ar sušalusio sniego masės, organizuojant šiuos darbus aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti šalimais esančių ryšių ar elektros tinklų, saugos įrangos, šviestuvų, radijo ar televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-326 patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių 71 punkte statinio naudotojui (bendrojo naudojimo objektų valdytojui) nustatyta pareiga šalinti ledą, šlapio ar sušalusio sniego ir ledo masę nuo statinių stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų, o vykdant šiuos darbus aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti komunikacijos ryšių ar elektros tinklų, apsaugos įrangos, laidų, šviestuvų, radijo ar televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų;

Primename, kad Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ir įstatyme numatyta atsakomybė už statinio naudotojo pareigų nevykdymą ir statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų bei Tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimus.