Pranešimas statinių naudotojams dėl statinių priežiūros žiemos sezono metu

 

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu Lietuvoje gausiai prisnigus ant statinių stogų gali susidaryti sniego sankaupos, o esant galimiems oro temperatūros svyravimams, susidaryti ledo varvekliai, šlapio ar sušalusio sniego masės, kurios gali kristi nuo statinių konstrukcijų sukeldamos pavojų žmonių sveikatai.

 Prašome šiuo metu, statinių apžiūras vykdyti dažniau (atsižvelgdami į statinių konstrukcijų ypatumus) nei numatyta Statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, kad laiku būtų pastebėtos ir saugiai pašalintos nuo statinių konstrukcijų sniego sankaupos, ledo, šlapio ar sušalusio sniego masės, organizuojant šiuos darbus aptverti pavojingą teritoriją, nesugadinti šalimais esančių ryšių ar elektros tinklų, saugos įrangos, šviestuvų, radijo ar televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų.

Primename, kad Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ir įstatyme numatyta atsakomybė už statinio naudotojo pareigų nevykdymą ir statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.