Pranešimas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai apie Aplinkos apsaugos agentūroje gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti

PRIEDAS PRIE APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2019-05-02 RAŠTO NR. (30.1)-A4-1125

 

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Aplinkos apsaugos agentūra gavo UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ Statybos ir griovimo atliekų priėmimo, rūšiavimo, perdirbimo ir saugaus jų šalinimo aikštelės, esančios Kuprioniškėse, Liepkalnio g. 172 B, Vilniuje, paraišką (toliau – Paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui pakeisti. Planuojama modernizuoti pagal TIPK leidimą eksploatuojamo įrenginio veiklą numatant priimamų statybinių atliekų pradinį apdorojimą (atliekų tvarkymo veiklos kodas R12), su tikslu atskirti tolimesniam naudojimui tinkančias atliekas ir medžiagas tinkamas pakartotinam naudojimui, tokiu būdu užtikrinant, kad bus šalinamos tik atliekos, netinkamos tolimesniam naudojimui.


Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su Paraiška galima susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje http://www.gamta.lt, nuorodoje Taršos prevencija > Taršos integruota prevencija ir kontrolė > Informacija apie gautas paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimams gauti/pakeisti (pagal reglamentavimą nuo 2018-02-02)


Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: 8 706 62 008, 8 706 68 039, el. p. aaa@aaa.am.lt, vilma.liliene@aaa.am.lt). Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl paraiškų ir leidimų pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).


Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimasis su ES valstybėmis narėmis nėra numatytas.


Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.

Aplinkos apsaugos agentūrai priėmus sprendimą priimti paraišką, per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl leidimo pakeitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.

 

Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).

Visuomenė apie gautą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti buvo informuota Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Aplinkos apsaugos agentūroje. Pakeitus taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą, jis bus patalpintas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.