Pranešimas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai apie Aplinkos apsaugos agentūros gautą patikslintą paraišką Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui pakeisti

Ūkinės veiklos objekto (įrenginio) pavadinimas, kuriam planuojama išduoti ar pakeisti leidimą, adresas, informacija apie įrenginyje planuojamą vykdyti veiklą.

Pateikta AB „Vilniaus šilumos tinklai“ termofikacinės elektrinės Nr. 2, adresu Elektrinės g. 2, Vilnius, patikslinta paraiška (toliau – paraiška) Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. VR-4.7-V-01-38/T-V.7-1/2014 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.


Kur, kada ir kaip galima susipažinti su gauta patikslinta paraiška (išskyrus tai, ką veiklos vykdytojas nurodė kaip komercinę (gamybinę) paslaptį).

Su patikslinta paraiška TIPK leidimui pakeisti galite susipažinti Aplinkos apsaugos agentūroje (adresu Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius) (toliau – Agentūra) darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio) ir nuo 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais). Taip pat su minėta paraiška galite susipažinti Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.lt, nuorodoje > Svarbu! > Paraiškos TIPK leidimams gauti/pakeisti.


Institucijos, priimančios sprendimą dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo, iš kurios galima gauti informaciją ir kuriai gali būti teikiamos pastabos ar klausimai – pavadinimas, kam, kaip ir iki kada teikti pasiūlymus, pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo arba pakeitimo.

Agentūra (adresas Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: +370 682 96982, el. p. aaa@gamta.lt. Pastabos, pasiūlymai ir klausimai dėl patikslintos paraiškos ir TIPK leidimo pakeitimo teikiami darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio), 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais).


Informacija apie konsultavimąsi su ES valstybe nare, kai toks konsultavimasis atliekamas pagal Taisyklių IX skyriaus reikalavimus.

Konsultavimosi su ES valstybėmis narėmis nebuvo.


Informacija apie galimą sprendimo pobūdį dėl leidimo išdavimo ar pakeitimo.

Agentūrai priėmus sprendimą priimti patikslintą paraišką TIPK leidimui pakeisti per 20 darbo dienų bus priimtas sprendimas dėl TIPK leidimo keitimo arba motyvuotai atsisakoma jį pakeisti.


Duomenys apie taikomas visuomenės dalyvavimo ir konsultavimosi su ja priemones (kur skelbta informacija, kur bus galima susipažinti su pateiktais pasiūlymais ir išduotu leidimu).
Visuomenė apie gautą paraišką TIPK leidimui pakeisti buvo informuota Agentūros interneto svetainėje ir dienraštyje „Lietuvos rytas“. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais bus galima Agentūroje. Pakeitus TIPK leidimą, jis bus patalpintas Agentūros interneto svetainėje.