Prisijungimo prie nuotekų tinklų dalinis finansavimas

Siekiant paskatinti gyventojus naudotis centralizuotais buitinių nuotekų tinklais, Vilniaus miesto savivaldybė skiria dalinį finansavimą vienbučių, dvibučių ir daugiabučių namų prijungimui prie Vilniaus miesto nuotekų tinklų.

Vieno namo nuotekų išvado įrengimo išlaidos kompensuojamos 50 procentų, bet ne daugiau nei 1175 eurų. Tokia suma gali būti skiriama, kai buitinių nuotekų išvado ilgis yra 15 ir daugiau metrų. Nutiesus trumpesnį buitinių nuotekų išvadą, dalinio finansavimo dydis mažinamas proporcingai tinklų ilgiui (suapvalinant iki sveiko metrų skaičiaus). Finansinės paramos vertė paskaičiuota pagal Sistela įkainius, įvertinus vieno namo pajungimo išlaidas ir vidutinį 15 metrų atstumą tarp namo išgriebimo duobės arba namo ir nuotekų šulinio prie sklypo ribos.


Kada gali būti skiriamas dalinis finansavimas?

  • Kai klientas yra prisijungęs prie centralizuoto nuotekų tinklų po 2019 m. sausio mėnesio arba dar tik jungsis.
  • Kai dar neprisijungęs klientas turi parengtas ir su „Vilniaus vandenimis“ suderintas projektavimo (prisijungimo) sąlygas ir yra pasirašęs prisijungimo sutartį.
  • Kai kliento nutiestas nuotekų išvadas yra jo sklypo ribose. Jei klojami bendro naudojimo tinklai gatvėje ar valstybinėje žemėje, finansavimas neskiriama.
  •  Kai namas jau yra prijungtas prie miesto centralizuotos geriamojo vandens tiekimo sistemos arba vandentiekio gręžinio.


Kaip galima gauti dalinį finansavimą?

Norint gauti dalinį finansavimą prisijungimui prie nuotekų tinklų, turėtumėte vadovautis šiais žingsniais:

  • 1. Pateikti prašymą uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus vandenys“
  • 2. Prisijungti prie tinklų ir pateikti tai pagrindžiančius dokumentus
  • 3. Laukti sprendimo
  • 4. Gauti dalinį finansavimą

Daugiau informacijos galima rasti: Prisijungimo prie nuotekų tinklų dalinis finansavimas – Vilniaus vandenys (vv.lt).