Respublikinė metodinė konferencija „Ugdau gamtos mylėtoją, skatinu mokytis žaliosiose mokymosi aplinkose“

Šių metų lapkričio 12 d. Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pelenė“ vyko Respublikinė mokslinė-metodinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencija „Ugdau gamtos mylėtoją, skatinu mokytis žaliosiose mokymosi aplinkose“. Šios konferencijos iniciatorės – direktorė Irina Jadevičienė ir pavaduotoja ugdymui Beata Mošenec, konferencijos globėja – Vilniaus miesto savivaldybės ekologė dr. Ona Motiejūnaitė.

Džiugu, kad renginys sulaukė pedagogų susidomėjimo. Konferencijos programa buvo plati bei įdomi,  pranešimus paruošė ir pristatė pedagogai, kurie atstovavo per dešimtį įvairių įstaigų. Sulaukta ir svečių –  atvyko kolegės iš Kauno bei Ukmergės miestų. Savo patirtimi pedagogės dalijosi pristatydamos žodinius ir stendinius pranešimus, diskutuodamos. Konferencijoje tvyrojo kūrybinga, nuoširdi atmosfera. Išradingai dirba pedagogai siekdami vaikams atskleisti gamtos pasaulio paslaptis, padėti mažiesiems patirti atradimo gamtoje džiaugsmą, pažinti, pajusti ir pamilti supantį pasaulį, ugdo pagarbą gyvybei, aplinkai draugišką gyvenimo būdą, padeda pajusti gamtos saugojimo prasmę ir būtinybę. Kuriant edukacines erdves mokymo ir aplinkos pažinimo priemonėmis tampa gamtos objektai, gamtinė medžiaga, antrinės žaliavos.

Informatyvūs ir spalvingi stendiniai pranešimai:

Kūrybinių dirbtuvių metu pedagogės pagamino ir pasipuošė „Rudens sagėmis“.

Šį renginį paįvairino lopšelio-darželio „Pelenė“ muzikos mokytojos paruošti vaikų bei pedagogų kūrybiniai pasirodymai. Dalyvius ypatingai nustebino ir sužavėjo pedagogų muzikavimas – „Gamtos garsų improvizacija“, staigmena buvo tai, kad improvizacijoje muzikavo visi konferencijos dalyviai.  Prie konferencijos organizavimo ir pasiruošimo prisidėjo visa darželio bendruomenė, todėl organizatoriai sulaukė pačių geriausių atsiliepimų, o dalyviai su nekantrumu lauks ir kitų susitikimų mūsų įstaigoje.

Ši konferencija organizuota Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ bendruomenei vykdant Vilniaus miesto savivaldybės programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ projektą ,,Aš  vaikelį vedu  ekologiniu keliu“. Užsimezgusi šios įstaigos bendruomenės ir Aplinkos apsaugos poskyrio specialistų partnerystė yra prasminga ir jau matomi ženklūs pasiekimai tobulinant vaikų ugdymą gamtoje, kurie ir buvo pristatyti konferencijoje.

PROGRAMA

Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“, Justiniškių 84,  Vilnius

10.00 – 10.10 Konferencijos atidarymas

Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ vaikų ir pedagogų muzikinis sveikinimas. Tatjana Rajevskaja, Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“ muzikos mokytoja metodininkė

Sveikinimo žodis Irina Jadevičienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“ direktorė

Konferencijos moderatorės: Irina Jadevičienė, Beata Mošenec, Ona Motiejūnaitė

PRANEŠIMAI

 „Žaliosios edukacinės erdvės Vilniaus mokyklų aplinkoje“. Dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės ekologė, Vilniaus kolegijos docentė

 „Ugdymas(is) po atviru dangum“. Birutė Spruogienė, direktorė I vad.k. Alla Kunej, vyresnioji auklėtoja Vilniaus lopšelis-darželis „Coliuke“

„Vaikai – gamtos draugai“. Tatjana Kladko-Petrikienė, auklėtoja, Virginija Karolienė, auklėtoja,  Vilniaus lopšelis-darželis „Daigelis“

 ,,Ekologiniu takeliu ,,Pušaitė. Neringa Bulevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vyresnioji pedagogė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pušaitė“

 ,,Kaip sukurtas lauko edukacines erdves maksimaliai panaudoti ugdymo tikslams“. Laura Siderevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Ingrida Balickienė, auklėtoja metodininkė; Daiva Trečiokienė, vyresnioji auklėtoja, Kauno sanatorinis lopšelis – darželis ,,Pienė“

 „Žalioji kiemelio aplinka vaikams – kūrybos, žaidimų ir atradimų erdvė“. Aušra Danielienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė, Ukmergės lopšelis-darželis „Nykštukas“

 „Gamtos pasaulis ir vaikiškas „Aš“. Agnė Mačiukaitė, auklėtoja,  Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“.

 „Aplinkosauginės ir gamtamokslinės veiklos organizavimas ikimokyklinėje įstaigoje“. Irena Grišiūtė, direktorės pavaduotoja ugdymui, vyresnioji auklėtoja; Irena Peciukonienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, auklėtoja metodininkė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

 „Lauke žaidžiu, kuriu ir atrandu”. Diana Poklikajevienė, auklėtoja, vyresnioji auklėtoja, Vilniaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

„Sėju, auginu – skinu ir ragauju“.Irmina Micienė, vyresnioji auklėtoja; Genovaitė Bagdonavičienė, auklėtoja metodininkė, Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

 „Gamta – sveikatos ir džiaugsmo šaltinis“. Liuda Stasiulienė, auklėtoja metodininkė; Kristina Kviklytė, auklėtoja metodininkė,  Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

 „Žaliam takely – žalios stotelės“. Ona Guigienė, auklėtoja metodininkė; Justina Eimutaitytė, auklėtoja metodininkė Vilniaus lopšelis-darželis „Aitvaras“

Kūrybinės dirbtuvės „Rudens sagė“ . Nijolė Klara Avlasovič, auklėtoja metodininkė; Janina Parafinovič, vyresnioji auklėtoja, Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“

 Muzikine kompozicija „Gamtos orkestras“. Tatjana Rajevskaja, muzikos mokytoja metodininkė, Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“.

STENDINIAI PRANEŠIMAI

„Patirtinio ugdymosi galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos lauko aplinkoje“. Lina Pratusevičienė, priešmokyklinio ugdymo  pedagogė; vyresnioji auklėtoja, Vilniaus lopšelis-darželis   „Pušynėlis“

 „Pažinome save per gamta, tyrinėjome savo jausmus ,emocijos, bei eksperimentavome“. Natalija Sabaitienė, vyresnioji auklėtoja, Vilniaus lopšelis-darželis „Prie Pasakų parko“

 „Suk metų laikų ratą ir pažink neregėtą gamtą”. Svetlana Gerasimenko, auklėtoja metodininkė; Volha Volchokas, auklėtoja; Anželika Jankovskaja, auklėtoja, Vilniaus lopšelis-darželis „Žiedas“

 Pažintinė veikla lauke „Vabalai Tabalai“. Irena Vežbickienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja metodininkė; Rūta Jacevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja metodininkė; Nijolė Zlatkauskienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja metodininkė; Marija Ladišienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė, mokytoja metodininkė, Vilniaus lopšelis-darželis „Bitutė“.

 ,,Gamtinės aplinkos kūrimas ikimokyklinėje įstaigoje“. Margarita Dzedulionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas, Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“.

 Įvairiapusis vaikų ugdymas darželio lauko erdvėse „Po kiemelį pabėgiojau ir daug naujo sužinojau“. Julija Saliutienė, auklėtoja, vyresnioji auklėtoja, Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“.

 „Sportuojam ir žaidžiam lauko erdvėse“. Rita Jakienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, pedagogė metodininkė, Ukmergės lopšelis-darželis „Nykštukas“.

Dėkojame visiems dalyviams, linkime sėkmės ir toliau vedant vaikelį ekologiniu keliu. Iki naujų susitikimų!

Aplinkos apsaugos poskyris