Šalies visuomenės aplinkosauginio švietimo mokslinė–praktinė konferencija „VAIKYSTĖ IR EKOLOGINĖS SAVIMONĖS UGDYMAS – 2015”

Vilniaus miesto savivaldybėje balandžio 10 dieną įvyko konferencija „Vaikystė ir ekologinės savimonės ugdymas – 2015”. Konferencijoje dalyvavo per 160 ikimokyklinio ugdymo specialistų iš daugiau kaip 50 Lietuvos įstaigų. Konferencijoje pristatyti 8 žodiniai pranešimai ir 24 stendiniai pranešimai, vyko aplinkai draugiškų gaminių paroda.

Konferenciją organizavo Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos ir energetikos departamento Aplinkos apsaugos skyrius ir Vilniaus lopšelis-darželis „Žilvinėlis“. Konferencijos kuratorės: doc. dr. Ona Motiejūnaitė (konferencijos moderatorė), Janina Gaučienė, Lina Petrokienė.

Konferencijos dalyvius pasveikino Ona Vaicekauskienė (Savivaldybės Švietimo skyriaus atstovė) bei organizatoriai. Nuoširdus ir prasmingas buvo „Rūtos“ lopšelio-darželio ugdytinių sveikinimas – inscenizacija „Gelbėkime Žemę“ (Vadovės Alė Daudžvardienė, Diana Kožuchovskienė, Rita Stulpinienė, Rasa Žiemienė).

Daugiau informacijos apie konferenciją internete: http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/salies-visuomenes-aplinkosauginio-svietimo-moksline-praktine-konferencija-vaikyste-ir-ekologines-savimones-ugdymas-2015/

Informacija teikiama el. paštu Ona.Motiejunaite@vilnius.lt

Aplinkos apsaugos skyrius