Savivaldybė kviečia teikti privalomas ataskaitas dėl turimų asbesto kiekių

 

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijose esančių statinių naudotojai, savininkai arba sutarties pagrindu paskirti statinio techniniai prižiūrėtojai ir valdytojai kviečiami teikti Savivaldybės administracijai duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekius ataskaitas kas dvejus kalendorinius metus (pradedant nuo 2020 metų) iki kovo 1 d.

Tvarkos aprašo tikslas – rinkti ir kaupti informaciją apie viešojo naudojimo pastatuose, gyvenamuosiuose namuose ir kituose statiniuose esantį jiems statyti panaudotą asbesto turinčių gaminių bei vis dar esantį aplinkoje asbesto turinčių gaminių kiekį siekiant nustatyti tvarką, užtikrinančią saugų šių gaminių pašalinimą iš aplinkos ir tinkamą jų atliekų sutvarkymą.

Šis Tvarkos aprašas taikomas Savivaldybės teritorijoje esančių statinių savininkams, statinių naudotojams, valdytojams, Savivaldybės administracijos Būsto administravimo skyriui. Šis skyrius kaupia duomenis apie asbesto turinčius gaminius, pildo duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekio teikimo lentelę pagal statinių grupes ir teikia Aplinkos apsaugos agentūrai.

Savivaldybės teritorijoje esančių statinių savininkai, statinių naudotojai, valdytojai ataskaitas turi pateikti raštu (paštu ar el. paštu pastatai@vilnius.lt, savivaldybe@vilnius.lt) Būsto administravimo skyriui.

Visais su ataskaitų apie asbesto turinčius gaminius teikimo klausimais konsultuoja vyriausiasis specialistas Vilius Nalivaika tel. (8 5) 2112313, el. paštas vilius.nalivaika@vilnius.lt ir Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vedėjas Tauras Varenbergas tel. (8 5)   211 2412, el. pastas tauras.varenbergas@vilnius.lt.