Savivaldybės administracija vykdydama balsavimus raštu dėl administratorių pasirinkimo, balsavimo dėžių biuletenių surinkimui prie daugiabučių namų ar daugiabučių namų laiptinėse nekabina

Savivaldybės administracija vykdydama balsavimus raštu dėl administratorių pasirinkimo, balsavimo dėžių biuletenių surinkimui prie daugiabučių namų ar daugiabučių namų laiptinėse nekabina, todėl labai prašome balsavimo biuletenius gražinti tik biuletenyje nurodytais būdais.