Sėkmingai įgyvendinta 2017 metų „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ programa

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės aplinkosauginio švietimo 2017 metų programos

„Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ įgyvendinimo

a t a s k a i t a

Programa patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorės 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 30-1277

2017 metais programos „Savivaldybei pavaldžių įstaigų aplinkosauginis švietimas“ 9 projektus įgyvendino šios įstaigos:

 • Lazdynų vidurinė mokykla, projektas „Mes – gamtos dalis“;
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Justinukas“, „Mažasis gamtininkas pasakų šalyje“;
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Rūta“, „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“;
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Pipiras“, „Gamtos atradimai – žaidžiu, kuriu ir sužinau!”;
 • Vilniaus lopšelis-darželis „Žilvinėlis“, „Vaikų ekologinis ugdymas tyrinėjant gamtą“;
 • Lietuvos edukologijos universitetas, „Kodėl tu gyveni vandenyje? Tuoj sužinosiu!“;
 • VšĮ „Energijos taupymo priemonės“, „Eksperimentinės darnaus vystymosi pamokėlės su piešinių konkursu 2-6 klasių moksleiviams Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje“;
 • VšĮ „Problemų sprendimo centras“, „Mokau rūšiuoti“;
 • VšĮ „Žiedinė ekonomika“, „Žiedinė ekonomika ir beatliekė visuomenė gimnazistams“.

Dėkojame šių įstaigų projektų vadovams ir koordinatoriams, vadovams ir visai bendruomenei už turiningą partnerystę, kūrybingą renginių atmosferą, siekį tausoti ir puoselėti mūsų miesto aplinką.

Įgyvendinant projektus aplinkos apsaugos klausimais visuomenei organizuota: 130 mokymų (kūrybiniai-praktiniai seminarai, paskaitos, ekskursijos, kurių trukmė per 170 val.), 7 konferencijos, 3 konkursai ir viktorinos, 11 parodų, 6 akcijos ir kiti renginiai, parengtos metodinės priemonės. Švietimo įstaigų aplinkoje kuriamos ir ugdymo procese naudojamos edukacinės erdvės. 2017 metais, vykdant projektų veiklas, švietimo įstaigų aplinkoje sukurta 19 žaliųjų edukacinių erdvių, įsigyta mokymo priemonių veiklai šiose erdvėse vykdyti. Aplinkoje pasodinti augalai, kurie naudojami ugdymo(si) procese (dviskiautis ginkmedis, šermukšnis, hamamelis). Apie projektų veiklą parengti TV reportažai, išleisti leidiniai, paskelbti straipsniai spaudoje, plačiai veiklos aprašytos įvairių įstaigų interneto puslapiuose. Programos dalyviai sėkmingai tobulino gamtamokslinę kompetenciją, ugdėsi gamtojautą, geriau pažino Vilniaus aplinką, įgijo aplinkos tyrimo įgūdžių, mokėsi pažinti, įvardinti ir spręsti aplinkos problemas, surado patikimų partnerių aplinkosauginei veiklai vykdyti, sužinojo apie žiedinę ekonomiką, mokėsi tvarkyti atliekas, patyrė ne vieną atradimo gamtoje džiaugsmą. Šios aplinkosauginio švietimo programos projektų veiklų ir jų vykdytojų įvairovė plečiasi, aktyviai į veiklas įsijungia lopšelių-darželių bendruomenės, tačiau pasigendama mokyklų aktyvumo. Didėja ir lėšų poreikis šiai programai vykdyti, dėl jų trūkumo negalima įgyvendinti visų parengtų projektų.

Eil.

nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojai

Skirta/ įsisavinta

suma, Eur

Aplinkosauginio švietimo veiklos

(renginių temos, trukmė, datos, dalyviai ir kt.)

1

„Mes – gamtos dalis“

Vilniaus Lazdynų mokykla

Vida Kisielienė

8 685 56627

laisvalaikis@lazdynu.vilnius.lm.lt

2700/

2699,84

Ugdomoji veikla.

1.Integruota pamoka-paskaita ,,Aš gamtoje“. 2017-09-20. 20 mokinių, 2 val. Lazdynų miško, mokyklos teritorijos aplinkos tyrinėjimas, pažinimas, puoselėjimas, rezultatų pritaikymas edukacinei veiklai (metodinės medžiagos rengimas, pamokų planų gamtoje parengimas ir pravedimas, gėlių herbariumas, fotografavimas).

2.Popietė „Pamilkime paukščius“. 2017-09-22. 6 val. 50 dalyvių. Mokiniai parengė prezentacijas apie paukščių rūšis, vyko diskusija, kokį inkilėlį kokiam paukščiui kelti. Mokiniai sužinojo apie paukščių migraciją; biologijos mokytoja Marija pasakojo, kaip ruoštis paukščių sutikimui pavasarį (kas kokiuose inkilėliuose gyvena, kur iškeliauja ir kt.).

3. Seminarai „Mano gyvenamoji aplinka“. 2017-09-21. 2017-10-03. 2 seminarai, 2 akad. val., 40 dalyvių. 8L, 8A, 7b, 9A klasių mokiniai skaitė pranešimus, atsakinėjo į mokytojų paruoštus klausimus, atliko iš anksto paruoštas praktines užduotis, dalinosi savo mintimis bei įspūdžiais, diskutavo apie miesto gamtą.

4. Aplinkos naudojimo seminaras ,,Gamtos dovanos“. 2 val. Kūrybiniai darbai buvo atliekami naudojant šiuolaikines technologijas pasitelkus naujas idėjas ir medžiagas iš gamtos, vadovaujantis posakiu „Mes mokomės iš gamtos“.

Konferencijos

1.Lazdynų bendruomenės konferencija ,,Saugau gamtą‘‘. 2017-10-24. 3 akad. val. 50 dalyvių.

2.Miesto konferencija ,,Gamta ir aš“. 2017-11-08. 1 konferencija, 6 akad. val., 100 žmonių. Parengtas konferencijos lankstinukas, skaityta 9 pranešimai, 2 paskaitos. darbo grupėse aptarti edukacinių aplinkų kūrimo klausimai. Dalyvavo svečiai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ekologė Ona Motiejūnaitė, Lazdynų seniūnas Vytautas Kirsnys, seniūnaitė Giedrė Pilipavičienė.

Konkursai

Konkursas „2017 metų Lazdynų seniūnijos augalas“. 1 konkursas, dalyviai – seniūnijos gyventojai, mokyklų bendruomenės. 2017 m. rugsėjis-spalis. 2017-11-08, miesto konferencijos metu, apdovanota nugalėtoja – Lazdynų mikrorajono gyventoja Aldona Baltušnikienė, jai įteiktas prizas – reti augalai.

Parodos.

1.„Rudens spalvos ir skonis“. Eksponuojami mokinių iš gamtinės medžiagos sukurti darbai. 2017 m. spalio mėn.

2. „Antras daikto gimimas“. 2017 m. spalio mėn.

3. Derliaus šventė. Paroda ,,Gamtos dovanos“. 2017 m. spalis. Mokiniai mokėsi rinkti, džiovinti augalus, naudoti juos kilniems tikslams, gaminti patiekalus iš daržovių, vaisių, augalų bei arbatas iš augalų. Mokiniai daugiau sužinojo apie gamtos teikiamas dovanas (darbas grupėmis). Renginiu bus skatinama mylėti gamtą, neteršti jos. Buvo parašytas straipsnis mokyklos svetainėje. Aktyviausi dalyviai apdovanoti prizais.

Įstaigos aplinkos tvarkymas, edukacinių erdvių kūrimas.

Medelių sodinimo popietė. 2017-09-20.

Gėlių priežiūra prie mokyklos. Retesnių augalų (lazdynų) sodinimas. Atnaujintos etiketės augalams pažinti (pristatytos medelių sodinimo metu). 2017 m. ruduo.

Akcija „Geri darbai gamtai“. 2017 m. rugsėjis-spalis. 1 akcija, 300 mokinių, 30 mokytojų , 3 val. Buvo tvarkomas Lazdynų miškas bei Bukčių kapinaitės.

Gyventojų apklausa. Mokinių tiriamasis darbas „Lazdynų mikrorajono erdvės ekologija “. 8-10 kl. mokiniai; 2017 m. spalio mėn.

Metodinė medžiaga. Aplinkos tyrimai.

Apie renginius skelbta interneto puslapiuose. Ekologinio švietimo veikla pristatyta TV LRT kultūra laidoje „Pradėk nuo savęs“ 2017-11-19 http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013679333/pradek-nuo-saves-2017-11-19

2

„Vaikų ekologinis ugdymas tyrinėjant gamtą“

Vilniaus lopšelis – darželis „Žilvinėlis“

Violeta Dacevič

violetkakul@gmail.com

Lionė Petrokienė

2400/

2400

Lopšelio-darželio ,,Žilvinėlis“ aplinkoje sukurta edukacinių erdvių sistema ekologinės savimonės ugdymui. Vaikai patobulino gamtosaugines kompetencijas, įgijo daugiau žinių apie juos supančią aplinką, gamtą. Vaikai išmoko atsakingai elgtis gamtoje, saugoti ją ir mylėti. Pagerėjo vaikų fizinės ir psichinės galios. Vaikai išmoko stebėti, tyrinėti, eksperimentuoti gamtoje ir atrasti pažinimo džiaugsmą.

Ugdomoji veikla.

1.Seminaras „Augalų įvairovė ir reikšmė gamtai bei žmogui“. Susitikimas su gamtininku Selemonu Paltanavičiumi. 2017-09-14. 3 val. 200 vaikų, 30 tėvelių. Gamtininkas vaikams papasakojo apie įvairius augalus jų išvaizdą, sandarą .Labai svarbi augalų nauda; maitina, gydo, rengia, džiugina, šildo. Svečias atkreipė dėmesį į vaistinius augalus, kuriuos reikia naudoti labai apdairiai, pasikonsultuoti su gydytoju. Vaikai skanavo putino uogų, paragavo šalavijo lapelių, atpažino skaniai kvepiančius čiobrelius. Gamtininkas supažindino su medžių augimu nuo sėklelės iki vaisiaus. Ypač vaikus sužavėjo parodyta Raudonoji knyga, kurioje įvardyti reti nykstantys augalai, todėl juos reikia saugoti ir globoti.

2. Seminaras „Mūsų aplinka – ugdymosi erdvė“. Edukacinės erdvės švietimo įstaigų aplinkoje, jų plėtra ir naudojimas vaikų gamtamokslinės kompetencijos ugdymui. 2017-10-18. 3 val. Dalyvavo 180 vaikų, per 40 ikimokyklinio ugdymo pedagogų, lektoriai – gamtininkas, Lietuvos neformaliojo mokinių švietimo centro gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas Almantas Kulbis, Vilniaus botanikos sodo Vingio skyriaus vedėja Regina Juodkaitė. Susipažinta su edukacinių erdvių kūrimu darželio aplinkoje.

Edukacinių erdvių kūrimas

Sukurtos 5 edukacinės erdvės: „Skruzdžių namai“, „Jaunųjų gamtininkų namelis“ (kuriame yra įvairios aplinkos tyrimo priemonės: indai, lupos, mikroskopai ir kt.), „Muzikinė erdvė“, „Daržas“ (pakeltose lysvėse auginami vaistiniai, aromatiniai augalai, daržovės), „Žalioji kūrybos erdvė“. Pasodintas dviskiautis ginkmedis – augalas „gyvoji iškasena“.

Ekskursija

Ekskursija į Vilniaus universiteto botanikos sodo Vingio skyrių. 2017-09-22. 5 val. 120 vaikų. Sodo darbuotojos supažindino vaikus su medžių ir žolinių augalų pasauliu, augalų įdomybėmis. Augalus vaikai mokėsi pažinti visais pojūčiais, atliko kūrybines užduotis.

Konferencija

„Vaikų ekologinės savimonės ugdymas“. 2017- 11-15. 4 val. 73 pedagogai. Žodiniuose ir stendiniuose pranešimuose aptartos švietimo įstaigų vykdomos veiklos ugdant vaikų ekologinę savimonę: aplinkos pažinimo pamokėlės gamtoje, edukacinių erdvių kūrimas aplinkoje, kūrybinės dirbtuvės, stebėjimo, tyrinėjimo veiklos, parodos, talkos, akcijos, įgyvendinti projektai. Tai buvo graži gerosios patirties sklaida ir įkvėpimas naujų darbų pradžiai, nes ekologinės savimonės ugdymas – tai nuoseklus ir nenutrūkstamas procesas, kuris integruojamas į visas vaiko bei bendruomenės veiklas.

Konkursai, viktorinos

1.Foto konkursas ,,Aš pažįstu šią gėlelę“ 2017 m. rugsėjo 4-15d. 240 vaikų ir vaikų tėvai, visa darželio bendruomenė. Ypač buvo susidomėję vyresniųjų grupių vaikai šia veikla, nors nuo jų neatsiliko ir patys mažiausieji. Vaikai noriai fotografavo jiems pažįstamas darželio teritorijoje augančias rudenines gėles gėlyne ir pievoje bei jų gyventojus. Tai buvo puiki galimybė skleistis vaikų saviraiškai, kūrybiškumui bei iniciatyvumui.

2. Viktorina „Rudenį žydintys augalai“. 2017-10-25. 2 val. 195 vaikai. Viktorinos metu vaikai atsakė į klausimus apie gėles, deklamavo eilėraščius, minė mįsles, sekė pasakas apie rudenį žydinčias gėles, žiūrėjo nuotraukas. Vaikai žaidė lietuvių liaudies žaidimą ,,Klausė žvirblis čiulbuonėlis“. Viktorinos metu naudota daug vaizdinės medžiagos. Visi dalyviai apdovanoti prizais.

Parodos

1.Puokščių paroda ,,Žolinės“. 2017-08-14. Vilniaus ,,Žilvinėlio“ lopšelis-darželis. 100 vaikų. Kiekviena grupė pristatė savo puokšteles, kurių įvairumas ir kūrybingumas nustebino darželio bendruomenę. Bėgiodami po žydinčią pievą ir rinkdami augalus vaikai patyrė atradimo džiaugsmą suteikusį jiems džiugių emocijų. Vaikai susipažino su augalų įvairove jų spalvomis, kvapais. Sugrįžę į grupes vaikai vaišinosi žolelių arbata.

2. Kūrybinių darbų paroda ,,Ką slepia pieva“ 2017 m. rugsėjo 25 – spalio 6 d., dalyvavo visa bendruomenė. Surengta paroda papuošė darželio erdves. Labai džiugu, kad aktyviai dalyvavo ne tik “Žilvinėlio” darželio bendruomenė, bet ir kitų darželių vaikai, tėveliai, auklėtojos. Visi parodė didelį išradingumą ir kūrybiškumą. Pamatėme kiek įdomių, gražių dalykų galima padaryti iš antrinių žaliavų ,gamtinės medžiagos ( kankorėžių, augalų liekanų ir pan.) . Dalyviai savo darbuose parodė beribę fantaziją.

3. Kūrybinių darbų paroda „Mandala“. 2017 m. spalio 9-13 d. Parodai darbus kūrė 240 vaikų, 10 pedagogų ir 30 tėvelių. Mandalų kūrimui naudojamos gamtos gėrybės: gėlės, spalvingi rudeniniai lapai, vaisiai, daržovės, miško gėrybės. Kūriniai papuošė darželio kiemą.

4. Kūrybinių darbų paroda „Antras daiktų gyvenimas“. 2017 m. lapkričio 15-24 d. Iš antrinių žaliavų, nereikalingų, išmetimui skirtų daiktų sukurti nauji gaminiai. Paroda skirta Europos atliekų mažinimo savaitei. Jolanta Kulikauskienės vaikų rūbų „Mada kitaip“, sukurtų iš antrinių žaliavų, demonstravimas.

Akcija. Tulpių sodinimas pasitinkant Lietuvos atkūrimo 100-metį. „Saulutės“ ir „Berželių“ grupių vaikai kartu su socialine pedagoge pasodino 100 tulpių J raidės forma (Justiniškių mikrorajonas). Šia akcija skatinama puoselėti žaliąsias edukacines aplinkas, siekiama pavasariniu tulpių žydėjimu džiuginti darželio ir viso Justiniškių mikrorajono žmones ir džiaugtis Lietuvos 100-mečio švente. Tulpių sodinukus dovanojo Vilniaus botanikos sodo Vingio skyriaus vedėja Regina Juodkaitė ir Justiniškių mikrorajono seniūnė.

Ekologinio švietimo veiklos pristatytos TV LRT kultūra laidoje „Pradėk nuo savęs“ http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013680753/pradek-nuo-saves-2017-12-10

Apie veiklas internete:

http://www.zilvinelis.lt/?id=32

https://drive.google.com/drive/folders/1cuEnyg3_QJL00LW-PHsQFXQUoCuloVwZ

https://drive.google.com/drive/folders/0B5k6QAcC6bxtM3JBLVFyQTkwZEk

http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/lopselio-darzelio-zilvinelis-vaikai-gvildena-augalu-pasaulio-paslaptis/

http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/zoliniu-svente-vilniaus-lopselyje-darzelyje-zilvinelis/

3

„Saulėto oranžinio traukinio kelionė“

Vilniaus lopšelis – darželis „Rūta“

Rita Stulpinienė

861888448

ritute.stulpiniene@gmail.com

Rasa Žiemienė

86 87 14605

nikitta7@gmail.com

2400/

2397,75

Ugdomoji veikla

1.Metodinis seminaras ,,Bendruomeniškumo svarba ugdant vaikų ekologinius įgūdžius“. Gerosios patirties sklaida Vilniaus metodinio ratelio „Neris“ pedagogams. 2017-09-19. 4 val. Dalyvavo 49 Vilniaus metodinio ratelio „Neris“ pedagogai, Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ grupės „Saulutės“ 20 ugdytinių. Lektoriai: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ekologė dr. Ona Motiejūnaitė; Rita Stulpinienė, Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogė.

Konferencijos ir edukaciniai renginiai

1.„Oranžinė diena – švari aplinka“. 2017-10-06. Renginys Vingio parke. 4 val. Renginio metu, iš vasarą užaugintų moliūgų, buvo sudėta saulėta oranžinė moliūgų šypsena, kuri skleidė žinią – „Gerumas valdo pasaulį“. Oranžinė moliūgų šypsena buvo sukurta iš 320 moliūgų, kuriuos atvežė 39 švietimo įstaigų bendruomenės iš Lietuvos ir kitų šalių. Viso renginyje dalyvavo 587 dalyviai. ,,Oranžinėje tyrimų laboratorijoje“ buvo galimybė patikrinti nitritų ir nitratų kiekį vaisiuose ir daržovėse, paskanauti moliūgų sriubos. Saulėto oranžinio traukinio kūrėjai skelbė: „Švari ir sveika aplinka – sveikas ir laimingas žmogus!”.

https://www.madeinvilnius.lt/pramogos/renginiai/vingio-parke-organizuojama-oranzine-sypsenos-diena/

2. Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“ baigiamoji konferencija „Gerosios darbo patirties sklaida keliaujant saulėtu oranžiniu traukiniu 2017“. 2017-11-10. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla. 4 val. Dalyvavo 185 dalyviai.

Savo įžvalgomis apie šiuolaikinių vaikų ugdymo problemas pranešime „Naujoji karta – kas tai?“ dalijosi habilituota daktarė, profesorė Vilija Targamadzė (Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetas). Konferencijoje pranešimus skaitė 15 švietimo įstaigų bendruomenių atstovai, kurie dalinosi gerąja projektinių darbų patirtimi. Buvo peržiūrėta filmuota medžiaga, atsiųsta projekto dalyvių, gyvenančių užsienyje: iš Lenkijos (Warsava, Przedszkole Nr. 63), iš Latvijos (Daugavpils special pre-school No 9), iš Jungtinės Karalystės (Lituanistinė ir menų mokykla „Kodėlčius“) ir iš Australijos (Sidnėjaus lietuvių vaikų klubo mokyklėlė).

Parodos

Paroda ,,Oranžiniai Linksmukai“. 2017-11-10. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla. Buvo eksponuojami 150 švietimo įstaigų bendruomenių sukurti oranžiniai linksmukai, projektinės veiklos keliaujant oranžiniu traukiniu momentai.

Akcijos

Oranžinė diena. 2017-10-14 4 val. val. Vilniaus l/d ,,Rūta“ oranžinės dienos labdaringa veikla vyko Vilniaus miesto krizių centro ir Maltos ordino pagalbos tarnybos bendruomenėse. 50 dalyvių. Vilniaus l/d ,,Rūta“ bendruomenės nariai dovanojo bendruomenėms numegztas originalias kojines bei pirštines, moliūgus, grupės „Vyturėliai“ ugdytiniai pristatė muzikinę pasaką ,,O tai buvo tai nutiko…“.

Žibintų arba šviesos diena. 2017-11-10 (Šv. Martyno vardo dienos, dar vadinamą Žibintų arba šviesos dienos išvakarėse). Pasiūlyta veikla visiems projekto dalyviams. Moliūgų žibintų gaminimas, ant švietimo įstaigų palangių uždegama žvakutė kaip šviesos, vilties ir gėrio simbolis. Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta“ dalyvavo 350 bendruomenės narių atvykusių tą dieną ( pedagogai, ugdytiniai, tėveliai). Buvo sukurta moliūginių žibintų kompozicija įstaigos teritorijoje. Laikas 9.00- 18.30val.

Apie projekto veiklas informacija plačiai skleista interneto erdvėje:

1.Švietimo naujienų informacinis leidinys facebook‘e

2.https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/naujienos/kvietimai-i-renginius/kvietimas-dalyvauti-oranzineje-sypsenos-dienoje/24067

3. http://www.vilniausparkai.lt/renginiai/

4. http://aplinka.vilnius.lt/lt/index.php/vaikai-ju-aukletojai-ir-teveliai-kvieciami-dalyvauti-renginyje-oranzine-sypsenos-diena-vingio-parke/

5. http://www.vmkc.lt/naujienos/renginys-8/

6.http://www.sac.smm.lt/sauletas-oranzinis-traukinys-kviecia-prisijungti/

7.http://www.taurageszinios.lt/naujienos/aktualijos/2017/10/moliugo-sypsena-arba-gerumas-valdo-pasauli-8836

8.https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/dalijames-patirtimi/rudeniska-stotele-oranzine-sypsenos-diena/24124

9.http://www.sac.smm.lt/leidiniai/svietimonaujienos/archyvas/svietimo-naujienos/

10.https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/renginiai/9 11.www.aplinkotyros centras.kaunas.lm.lt

12. www.ikimokyklinis.lt

Projekto veiklos pristatytos seminare ir dviejose konferencijose.

Informacija apie projektą skelbta savaitraštyje „Žaliasis pasaulis“ (4 straipsniai).

4

„Gamtos atradimai – žaidžiu, kuriu ir sužinau!”

Vilniaus lopšelis-darželis „Pipiras“

Goda Stonkuvienė

goda.stonkuviene@gmail.com

Daiva Tarvydienė rastine@pipiras.vilnius.lm.lt

.

2400/

2400

Ugdomoji veikla

1.Edukacinių erdvių įrengimas įstaigos aplinkoje. 2017 metų vasarą sukurtos ir rugsėjo mėnesį pradėtos naudoti 8 edukacinės erdvės: „Žydinti pieva“, „Grūdinių kultūrų mini laukas“, „Sveikatingumo takelis“, „Gamtos pojūčių kampelis“, „Daržovių lysvė“, „Riešutmedžių giraitė“, „Augalai – pavasario šaukliai“, „Obelų sodas“. Viso yra 11 erdvių. Sukurtas edukacinių erdvių žemėlapis (stendas).

2. Seminaras, skirtas žaliųjų edukacinių erdvių pristatymui. 2 val. 2017-09-21. Pristatytas darželio edukacinių erdvių žemėlapis, vyko vaikų veiklos įvairiose erdvėse. Darželio bendruomenė pristatė vykdomą projektą, kuris finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės. Ši parama įgalino realizuoti subrendusią mintį apie kūrybišką lauko aplinkos panaudojimą vaikų ugdymui(si), gamtamokslinės patirties plėtotei, tolimesnei darželio aplinkos tobulinimo perspektyvai įgyvendinti.

3. Parengta ir išleista metodinė priemonė: sud. Stonkuvienė G. (2017). Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto „Gamtos atradimai – žaidžiu, kuriu ir sužinau“ edukacinių lauko erdvių pristatymas. Šiauliai: Leidykla Liucilijus. 28 psl. ISBN 978-9955-32-391-4.

4. Parengtos metodinės gairės vaikų veikloms edukacinėje erdvėje „Obelų sodas“ organizuoti vasarą ir rudenį. Sud. Stonkuvienė G. (2017). Metodinės gairės vaikų veiklai edukacinėje erdvėje „Obelų sodas“ organizuoti. Rankraštis (spausdintas ir laminuotas). 12 psl.

Konferencijos

Mokslinė – metodinė konferencija „Ugdymas(is) per patirtį lauko edukacinėse aplinkose ikimokyklinėje įstaigoje“. 6 val. 2017-11-09. Vilniaus miesto savivaldybė. 43 dalyviai. 11 žodinių pranešimų, 10 stendinių pranešimų.

Akcijos

Respublikinė akcija „Kurkime aplinką vaikams 2017“. 2017-10-04. Vykdyta gerosios patirties sklaida apie darželio lauko aplinkos naudojimą vaikų ugdymui(si) ir vystymui(si).16 dalyvių (įstaigų).

Informacijos sklaida apie lauko žaliąsias edukacines erdves ir vykdomą projektą:

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/straipsniai/dalijames-patirtimi/lauko-edukaciniu-erdviu-pristatymas-vilniaus-lopselyje-darzelyje-pipiras/24134

Respublikinės akcijos „Kurkime aplinką vaikams 2017” pristatymas:

http://www.pipiras.vilnius.lm.lt/2017/10/03/akcija-kurkime-aplinka-vaikams-2017/

Konferencijos pristatymas visuomenei:

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-naujienos/kaip-urbanizuotoje-aplinkoje-ugdyti-vaiku-gamtamoksline-patirti/24201

5

„Mažasis gamtininkas pasakų šalyje“

Vilniaus lopšelis – darželis „Justinukas“

Margarita Jankunec margaritta87@gmail.com;

Audronė Markevičienė

dikineviciute@gmail.com

2400/

2400

Ugdomoji veikla

1. Edukacinių erdvių įrengimas įstaigos aplinkoje. Įrengtos 5 gamtinės erdvės: „Margaspalvių gėlių pieva“, „Čipolino namai“ „Svečiuose pas Boružėlę septyntaškę“, „Paslaptingas žaliasis miškas“, „Pelėdos ir Žvirblio draugystė“. Erdvėse įrengti informaciniai stendai su QR kodais. Sudaryti gamtinių erdvių tyrėjams reikalingų priemonių komplektai „Gamtos skrynia“ -specialios dėžės su priemonėmis (žaidimai, dėlionės, dailės priemonės, tyrinėjimo priemonės, mikroskopai, padidinamieji stiklai, jaunojo daržininko inventorius ir kt. ), kurias galima laikyti lauke.

2. Edukacinių žaidimų kūrimas ir naudojimas ugdymo(si) procese: 8 dėlionės „Pažink medžius“, žaidimas „Vabalų pasirodymas“.

3. Pojūčio takelio sukūrimas įstaigos erdvėje ir naudojimas vaikų ugdymuisi.

4. Inkilų gaminimas paukščiams ir įkėlimas į medžius. Boružių namelių gaminimas ir išdėliojimas aplinkoje.

5. Seminaras „Naujų gamtinių erdvių pristatymas“. 2 valandos.

2017-09-28. Dalyvavo Vilniaus l/d „Justinukas“ bendruomenė, Justiniškių rajono darželių ir mokyklų, bendruomenės atstovai.

Konferencijos

Respublikinė gamtamokslinė-praktinė konferencija „Gamta – grožėkis, atrask, matyk, tyrinėk, analizuok“. Lietuvos Edukologijos Universitetas. 2017-12-28. Dalyvių skaičius – 150 Vilniaus miesto ir šalies pedagogų. Trukmė 6 akad. val. 12 žodinių pranešimų, 14 stendinių pranešimų.

Ekskursijos

1.Saugomų teritorijų lankytojų centras, 3 val. 2017-11-21. 23 Vilniaus l/d „Justinukas“ ugdytiniai.

2.VU botanikos sodas, 3 val. 2017-11-21.158 Vilniaus l/d „Justinukas“ ugdytiniai.

3.Vilniaus beglobių gyvūnų tarnyba „Grinda“, 3 val. 2017-10-18. 60 Vilniaus l/d „Justinukas“ ugdytinių.

Akcijos

Gyvūnų diena. Labdaros paramos akcija „Grindos“ beglobiams gyvūnams. 3 val. 60 Vilniaus l/d „Justinukas“ ugdytinių.

Parodos

Piešinių paroda „Mano augintis“. 2017-10-16, eksponuojama iki 2017-11-30. Dalyvių skaičius – 93 Vilniaus l/d „Justinukas“ ugdytiniai.

Kiti renginiai

Lino pasakos keliu. Spektaklis Krizių centre „Kaip Kurmis kelnes siuvo“. Pasirodymo trukmė 50 min., dalyvių skaičius 67

(Vilniaus l/d „Justinukas“ ugdytiniai, Krizių centro bendruomenė ir svečiai).

Parengtas metodinis leidinys „Iš mažojo gamtininko užrašų“ (rankraštis). Puslapių skaičius -25. 50 vnt.

6

„Kodėl tu gyveni vandenyje? Tuoj sužinosiu!“

Lietuvos edukologijos universitetas

Rita Makarskaitė-Petkevičienė

rita.makarskaite@leu.lt

1400/

1240

Ugdomoji veikla.

1.Aplinkos pažinimo pamokos gamtoje (64). Pamokų temos: „Atradimai prie kūdros“, „Akvariumo paslaptys“, „Kaip orientuotis aplinkoje?“, „Kankorėžis irgi įdomus“. Pamokose dalyvavo 258 mokiniai.

Pamokų datos:

2017-09-15 4 lektorės po 4 akad val. Pravesta 16 pamokų. Grigiškių darželio-mokyklos „Pelėdžiukas“ mokiniai.

2017-09-18 4 lektorės po 4 akad val. Pravesta 16 pamokų. Grigiškių pradinės mokyklos 3 klasės mokiniai.

2017-09-19 4 lektorės po 4 akad val. Pravesta 16 pamokų. Grigiškių pradinės mokyklos 4 klasės mokiniai.

2017-09-21 4 lektorės po 4 akad val. Pravesta 16 pamokų. Grigiškių gimnazija.

Pamokas vedė LEU studentų mokslinio klubo „Idėjų laboratorija“ studentės, vadovaujamos prof. Ritos Makarskaitės-Petkevičienės.

2.Mokinių veiklos, pravestose pamokose, analizė bei mokinių gebėjimų tyrinėti ir argumentuoti tyrimo rezultatus apibendrinimas. Konstatuojamųjų tyrimų pamokų ugdomajai vertei išaiškinti rezultatų aptarimas. Darbą atliko LEU studentų mokslinio klubo „Idėjų laboratorija“ studentės. rezultatai pristatyti tarptautinėje konferencijoje(4 stendiniai pranešimai).

2-OJI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „MOKSLU GRĮSTO ŠVIETIMO LINK“ (2nd INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE ”TOWARDS RESEARCH-BASED EDUCATION“), vykusioje 2017 m. spalio 19-20 d., parengti ir pristatyti stendiniai pranešimai:

 • 3-4 KL. MOKINIŲ GRETINIMO IR LYGINIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS SUSIPAŽĮSTANT SU VANDENS (KŪDRA) EKOSISTEMA
 • Karina Šimanskaja, prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Lietuvos edukologijos universitetas / Lietuva DEVELOPING THE ABILITIES OF 3RD AND 4TH GRADE PUPILS TO COMPARE AND CONTRAST DURING THE STUDY OF A WATER (POND) ECOSYSTEM Karina Šimanskaja, prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Lithuanian University of Educational Sciences / Lithuania;
 • 3-4 KL. MOKINIŲ ARGUMENTAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS PAŽĮSTANT VIETOVĘ Erika Jaroš, prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Lietuvos edukologijos universitetas / Lietuva DEVELOPING THE ARGUMENTATION ABILITIES OF 3RD AND 4TH GRADE PUPILS DURING THE EXAMINATION OF A LOCATION Erika Jaroš, prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Lithuanian University of Educational Sciences / Lithuania;
 • 3-4 KL. MOKINIŲ GAMTOTYROS GEBĖJIMŲ UGDYMAS TYRINĖJANT SPYGLIUOČIUS AUGALUS Miroslava Spiridovič, prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Lietuvos edukologijos universitetas / Lietuva DEVELOPING THE NATURAL SCIENCE INQUIRY ABILITIES OF 3RD AND 4TH GRADE PUPILS DURING THE STUDY OF CONIFEROUS FLORAE Miroslava Spiridovič, prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Lithuanian University of Educational Sciences / Lithuania;
 • 3-4 KLASĖS MOKINIŲ ARGUMENTAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS SUSIPAŽĮSTANT SU DIRBTINE EKOSISTEMA-AKVARIUMU Viktorija Rudak, prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Lietuvos edukologijos universitetas / Lietuva DEVELOPING THE ARGUMENTATION ABILITIES OF 3RD AND 4TH GRADE PUPILS DURING THE STUDY OF A MAN-MADE ECOSYSTEM-AN AQUARIUM Viktorija Rudak, prof. dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Lithuanian University of Educational Sciences / Lithuania.

3. Mokinių, dalyvavusių pamokose, savarankiškas aplinkos tiriamasis darbas. 258 mokiniai. 1 mėnuo. Darbų rezultatus mokiniai fiksavo diagramose, nuotraukose, brėžiniuose. Geriausi gamtotyros darbai atrinkti ir pristatomi mokyklose vyksiančiose konferencijose.

4. Akvariumo įrengimas Grigiškių gimnazijoje. Sukurta edukacinė erdvė vandens ekosistemos tyrimams.

Konferencijos

 1. Mokinių gamtotyrinė konferencija. 4 akad. 2017-10-26. 28 pranešimai. Grigiškių darželis-mokykla „Pelėdžiukas“.
 2. Mokinių gamtotyrinė konferencija. Grigiškių pradinė mokykla. 4 akad. 2017-11-08. 28 pranešimai.
 3. Mokinių gamtotyrinė konferencija. 4 akad. 2017 m. spalio mėn. Grigiškių gimnazija.
 4. Baigiamoji projekto „Kodėl tu gyveni vandenyje? Tuoj sužinosiu!“ mokslinė konferencija. Lietuvos edukologijos universitetas. 6 val. 2017-11-10. Dalyviai – jaunieji aplinkos tyrėjai – 3-4 klasių mokiniai ir jų pedagogai. 31 pranešimas. LEU oranžerijos lankymas.

7

Eksperimentinės darnaus vystymosi pamokėlės su piešinių konkursu 2-6 klasių moksleiviams Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje.

VšĮ „Energijos taupymo priemonės“

Dalia Juočerytė

dalia.juoceryte@gmail.com

2100/

2100

Ugdomoji veikla.

1.Piešimo pamokėlės atsinaujinančios energetikos ir darnaus vystymosi tema su dailininku. Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicija. 252 mokiniai.

2017-09-13 1 val. Vilniaus Balsių progimnazija. 24 mokiniai.

2017-09-14 1 val. Vilniaus Balsių progimnazija. 25 mokiniai.

2017-09-15 2 val. Vilniaus Balsių progimnazija, Vilniaus Baltupių progimnazija. 43 mokiniai.

2017-09-18 1 val. Vilniaus Balsių progimnazija. 23 mokiniai.

2017-09-19 3 val. Vilniaus Balsių progimnazija, Vilniaus Baltupių progimnazija. 72 mokiniai.

2017-09-20 2 val. Vilniaus Balsių progimnazija. 47 mokiniai.

2017-09-21 1 val. Vilniaus Baltupių progimnazija. 19 mokinių.

2. Ekskursijos Verkių atsinaujinančios energetikos ekspozicijoje su gidu, kuris vadovavo ir eksperimentams su veikiančiais modeliais. Kiekvienos ekskursijos trukmė – akademinė valanda. Dalyvavo 252 mokiniai.

2017-09-13 1 val. Vilniaus Balsių progimnazija. 24 mokiniai.

2017-09-14 1 val. Vilniaus Balsių progimnazija. 25 mokiniai.

2017-09-15 2 val. Vilniaus Balsių progimnazija, Vilniaus Baltupių progimnazija. 43 mokiniai.

2017-09-18 1 val. Vilniaus Balsių progimnazija. 23 mokiniai.

2017-09-19 3 val. Vilniaus Balsių progimnazija, Vilniaus Baltupių progimnazija. 72 mokiniai.

2017-09-20 2 val. Vilniaus Balsių progimnazija. 47 mokiniai.

2017-09-21 1 val. Vilniaus Baltupių progimnazija. 19 mokinių.

3.Televizijos laidos filmavimas Verkių ekspozicijoje vykstančioje pamokoje. 2017-09-19. Baltupių ir Balsių progimnazijos mokiniai buvo ne tik pamokų klausytojai ir dalyviai – mokiniai patys tapo gidais.

4. Muzikinės aplinkosauginės pamokėlės filmavimas. 2017-10-27 Baltupių progimnazijos 3 klasės mokiniai. Renginys skirtas Europos atliekų tvarkymo savaitei. 6 min. trukmės siužeto transliavimas TV LRT kultūra kanalu 2017-11-26 10.30 val. http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013679800/pradek_nuo_saves_2017_11_26#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=1710000

5. Geriausių piešinių atrinkimas ir eksponavimas Verkių ekspozicijoje. Atrinkta 30 piešinių. Parodos atidarymas – 2017-11-08, eksponavimas visą lapkričio mėnesį.

8

„Mokau rūšiuoti“

VšĮ „Problemų sprendimo centras“

Lijana Kanarskienė

lijana@elnet.lt

psc@pscentras.lt

1100/

1100

Ugdomoji veikla

1. Renginių scenarijų rengimas ir aptarimai su moksleiviais ir jų pedagogais.

2. Savanorių projektui surinkimas ir mokymai.

Surastos 5 savanorių moksleivių grupės iš šių ugdymo įstaigų: Vilniaus Adomo Mickevičiaus gimnazijos, Mykolo Biržiškos gimnazijos, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos, Taikos progimnazijos, Simono Daukanto gimnazijos moksleiviai.

Surengti susitikimai su pedagogais, kurie padėjo moksleiviams parengti edukacinių užsiėmimų darželiuose scenarijus.

Per susitikimus pateikta informacija apie tinkamą atliekų rūšiavimą ir patarimų, kaip mokyti to darželinukus.

3. Projekto viešinimas, dalyvių registracija.

Informacija apie projektą viešinta ugdymo įstaigose, socialiniuose tinklalapiuose. Vilniaus miesto priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigos pakviestos dalyvauti projekte. Priimta 16 užsiregistravusių įstaigų.

4. Pamokėlių organizavimas.

Moksleiviai savanoriai užsiregistravusiose priešmokyklinio ugdymo įstaigose vedė teatralizuotas pamokėles ir supažindino priešmokyklinio ugdymo vaikus su atliekų rūšiavimu kūrybingai paaiškindami, kodėl svarbu rūšiuoti, kaip tai tinkamai daryti.

16-oje ugdymo įstaigų surengta teatralizuoti renginiai (žr. 1 lentelę), vieno užsiėmimo trukmė – iki 1 ak. val.

1 lentelė. Pamokėlės „Mokau rūšiuoti“ švietimo įstaigose

1

2017-10-11 15:30 val.

Vilniaus lopšelis-darželis „Medynėlis“
(A.P. Kavoliuko g. 5)

2

2017-10-12 15:30 val.

Vilniaus ,,Žilvinėlio“ lopšelis-darželis
(Taikos g. 130)

3

2017-10-17 11 val.

Vilniaus Trakų Vokės vaikų darželis
(E. Andrė g. 6)

4

2017-10-18 10 val.

Vilniaus lopšelis-darželis „Riešutėlis“
(Erfruto g. 21)

5

2017-10-18 11 val.

Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos priešmokyklinukų grupė
(Trampolio g. 10)

6

2017-10-18 15:30 val.

Vilniau lopšelio-darželio „Gintarėlis“
(Didlaukio g. 35)

7

2017-10-23 11 val.

Vilniaus lopšelis – darželis “Pagrandukas”
(Mindaugo g. 15)

8

2017-10-24 9 val.

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Nykštukas“
(Taikos g. 190)

9

2017-10-25 10 val.

Vilniaus lopšelis – darželis „Žuvėdra“
(Parko 8A)

10

2017-10-26 15 val.

Vilniaus lopšelis-darželis „Vėjelis“
(Gabijos g. 21)

11

2017-11-07 10 val.

Vaikų lopšelis-darželis „Žibutė“
(Architektų g. 62)

12

2017-11-10 15:30 val.

Vilniaus lopšelis – darželis „Drugelis“
(Rinktinės g. 28A)

13

2017-11-14 10 val.

Vilniaus lopšelis-darželis “Giraitė“
(Erfurto g. 42)

14

2017-11-21 10 val.

Vilniaus lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“
(Laisvės pr. 59)

15

2017-11-22 11 val.

Vilniaus lopšelis – darželis „Smalsučiai“
(Minties g. 40)

16

2017-11-29 10 val.

Vilniaus lopšelis – darželis „Berželis“
(Taikos g. 187)

5. Žaidimų „Rūšiavimo ABC“ platinimas.

Per renginius ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, atsižvelgiant į renginių dalyvių skaičių, paskirstyta 80 vnt. edukacinių aplinkosauginių stalo žaidimų „Rūšiavimo ABC“ (pridedami paslaugų / prekių priėmimo-perdavimo aktai, žaidimo aprašas).

6. Padėkų moksleiviams ir mokykloms už dalyvavimą projekte įteikimas.

7. Informacija apie projektą buvo paskelbta VšĮ „Problemų sprendimo centras“ interneto tinklalapyje, paskleista Vilniaus miesto priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose, projekto dalyviai apie renginį informavo savo tinklalapiuose, socialinių tinklų paskyrose.

9

„Žiedinė ekonomika ir beatliekė visuomenė gimnazistams“

VšĮ „Žiedinė ekonomika“

Rasa Tumaševičiūtė

rasa@circulareconomy.lt

2100/

1874.35

Ugdomoji veikla

Seminarai apie žiedinę ekonomiką ir beatliekę visuomenę. Gimnazistai supažindinami su žiedinės ekonomikos ir beatliekės visuomenės koncepcija, įtraukiami į diskusiją apie pasaulinio tvarumo problematiką bei supažindinami su atliekų tvarkymo sistema bei būsimais pokyčiais. Vieno seminaro trukmė 2 val. Kiekviename seminare dalyvavo 30-40 moksleivių (viso 412).

Pirmą kartą Lietuvoje pradėtas taikyti inovatyvus ir biologine mimikrija paremtas idėjų generavimas.

 1. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla (2017-09-12 |10:00-12:00 val.);
 2. Vilniaus Laisvės gimnazija (2017-09-20 |13:00-15:00 val.);
 3. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras (2017-09-20 |10:00-12:00 val.);
 4. Senvagės gimnazija (2017-10-06 |08:00-10:00 val.);
 5. Vilniaus Lazdynų mokykla (2017-10-09 |10:00-12:00 val.);
 6. Radvilų gimnazija (2017-10-13 |08:00-10:00 val.);
 7. Gabijos gimnazija (2017-10-17 |10:00-12:00 val.);
 8. Juventos gimnazija (2017-10-18 |08:00-10:00 val.);
 9. Žirmūnų gimnazija (2017-10-17 |12:55-14:30 val.);
 10. Vilniaus privati gimnazija (2017-11-13 |09:00-11:00 val.);
 11. Jėzuitų gimnazija (2017-11-14 |09:50-11:30 val.);
 12. Forvardas (5-7 kl.) (2017-11-17 |10:00-13:00 val.);
 13. Vilniaus Žvėryno gimnazija (2017-11-14 |14:00-16:00 val.).
 14. VGTU licėjus (2017-12-05 |09:00-11:00 val.).

Lektoriaus paruošta medžiaga patalpinta www.circulareconomy.lt Tame pačiame internetiniame puslapyje yra ir online kursai (vaizdinė medžiaga).

Duotas interviu Zero Waste Europe: https://www.zerowasteeurope.eu/zwe-blog/.

Interneto svetainės:

http://www.juventos.vilnius.lm.lt/index.php/2015-03-11-09-59-59/9-uncategorised/418-ziedine-ekonomika

http://www2402a.vu.lt/?p=2104

http://www.tvs.vtvpmc.lt/index.php/276-vartojimo-mazinimas-bei-atlieku-rusiavimas

http://mokykla.lt/mokymo-pakopos/gimnazija/ii-g-klases/

Informacija apie visuomenės aplinkosauginio švietimo veiklas: ekologė Ona Motiejūnaitė,

el. paštas: Ona.Motiejunaite@vilnius.lt

Aplinkos apsaugos poskyris