Seminaras pedagogams, vykdantiems aplinkosauginio švietimo veiklas

Balandžio 4 dieną Vilniaus miesto savivaldybės Kolegijos salėje Miesto ūkio ir transporto departamento Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos poskyrio specialistai susitiko su švietimo įstaigų atstovais, kurie atsiliepė į kvietimą teikti paraiškas aplinkosauginio švietimo projektams vykdyti. Ekologė dr. Ona Motiejūnaitė pristatė galimas vykdyti Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos visuomenės aplinkosauginio švietimo ir informavimo priemones. Lektorė akcentavo svarbiausius paraiškos rengimo akcentus:

  • norimos įgyvendinti aplinkosauginės idėjos išgryninimą ir jos suderinimą su numatytomis aplinkosauginio švietimo veiklų kryptimis, konkretaus, veiklas ir jų rezultatą atspindinčio tikslo ir uždavinių suformulavimo; numatyti konkretų rezultatą ir pokytį, kuriuos sąlygos projekte numatytos veiklos; nustatyti rodikliai ir jų kriterijai, kaip bus vertinamas procesas, jo pasiekimai; tikslas ir uždaviniai atitinka laukiamus rezultatus ir numatytus rodiklius, pagal kuriuos bus sprendžiama apie projekto įgyvendinimą;
  • tikslių projekto priemonių pasirinkimą, atitinkantį numatytas veiklas ir neprieštaraujantį Aplinkos ministerijos rekomendacijoms, lėšų veikloms apskaičiavimą ir kt.;
  • paraiškoje nurodyti kokių tam tikrų pasikeitimų siekiama, juk visada įgyvendinant projektą siekiama keisti esamą padėtį į norimą (kokio praktinio pamatuojamojo veiklos poveikio tikimasi ir koks pasiektas);
  • svarbu, kad projektas būtų skirtas kuo platesnei visuomenės daliai, būdinga dalyvių įvairovė, kurios siekiant į projekto vykdymą įjungiama įvairių organizacijų atstovai, aplinkos apsaugos, ekologijos specialistai, gamtos tyrėjai;
  • būtina atkreipti dėmesį, kad pareiškėjas turi turėti lėšų projekto įgyvendinimui, nes tik įvykdžius projekto veiklas ir pateikus ataskaitas, lėšos pagal pateiktas sąskaitas-faktūras bus pervestos įstaigai ir t.t.

Projekto planavimo metu rekomenduojame sudaryti detalų projekto planą, numatyti kaip bus sistemingai ir efektyviai siekiama projekto tikslų. Plane tiksliai numatomas projekto įgyvendinimo procesas: ištekliai, biudžetas, veiklos ir jų vykdymo datos, įvykdymo terminai, darbų paskirstymas komandos nariams ir kt.

Kvietimas teiktis paraiškas internete: https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/skelbiamas-2019-metu-visuomenes-ekologinio-ir-aplinkosauginio-svietimo-projektu-konkursas/

2018 metų ekologinio ir aplinkosauginio švietimo ataskaitos internete:

https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/igyvendinta-programa-savivaldybei-pavaldziu-istaigu-aplinkosauginis-svietimas/

https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/igyvendinta-2018-metu-ekologinio-svietimo-programa/

Aplinkos apsaugos poskyrio specialistai mielai bendradarbiauja su švietimo įstaigų bendruomenėmis organizuojant įvairius aplinkos apsaugos renginius (paskaitas, seminarus, konferencijas, konkursus ir pan.), kuriant žaliąsias edukacines erdves, tyrinėjant aplinką.

Dėl aplinkosauginio švietimo veiklų galima kreiptis į ekologę doc.dr. Oną Motiejūnaitę.

Aplinkos apsaugos poskyris