Skelbiamas 2013 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Aplinkos apsaugos skyrius skelbia 2013 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo konkursą ir priima projektų paraiškas, finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis.

Kviečiame dalyvauti įstaigas ir organizacijas, kurios dirba visuomenės aplinkosauginio švietimo srityje.
Konkurso tikslas – skatinti vilniečius rūpintis aplinkos apsauga, rūšiuoti atliekas, tausoti gamtinius išteklius, saugoti biologinę įvairovę ir aplinką, puoselėti Vilniaus miesto kraštovaizdį, pasirinkti aplinkai draugišką gyvenimo būdą.

Prašome atidžiai susipažinti su Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatais, parengti ir teikti visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų paraiškas pagal nurodytas sritis ir temas:

1. Renginiai. Konferencijos, seminarai, mokymai, parodos, konkursai, žaidimai, informaciniai ir kiti renginiai (tikslinėms visuomenės grupėms) skirti ugdyti visuomenės vertybinėms nuostatoms ir aplinką tausojančiai vartojimo kultūrai, tobulinti gamtamokslinę kompetenciją, skatinti vilniečių sąmoningumą, aktyvumą sprendžiant atliekų tvarkymo ir aplinkos apsaugos, kraštovaizdžio tausojimo problemas, kuriant švarią, sveiką ir saugią aplinką, prisidedant prie darnios Vilniaus miesto plėtros.
1.1. Renginiai skirti visuomenės informavimui apie atliekų tvarkymą ir aplinkos kokybę, aplinkos apsaugos problemas, kraštovaizdžio tausojimą, gerosios patirties aplinkos apsaugos srityje sklaidai (konferencijos, seminarai, paskaitos, diskusijos);
1.2. Gamtos dienų paminėjimas (Pasaulinė aplinkos apsaugos diena; Gandrų išskridimo diena; Medžių puošimo šventė; Biologinės įvairovės diena; Pasaulinė gyvūnų diena; Paukščių palydų dienos, Rudens lygiadienis; Prinokimo, rudens gėrybių šventės ir t.t.);
1.3. Konkursai, viktorinos – rūšiuokime atliekas, Vilnius – žaliasis miestas ir kt.;
1.4. Parodos „Gėlių raštai“, „Rudens spalvos“ ir pan.;
1.5. Vilniaus aplinkos apsaugos forumas – 2013 (lapkričio mėn.).

2. Leidiniai. Aplinkosauginio švietimo mokymo priemonės ir metodiniai leidiniai (knygos, mokymo ar metodinės priemonės, interaktyvūs žaidimai ir kt.), filmai (parengimas, išleidimas, pristatymas visuomenei), skirti atliekų tvarkymo įgūdžiams tobulinti, skatinantys tvarkyti, gražinti ir puoselėti aplinką, padedantys užimti aktyvią poziciją įvardinant ir sprendžiant aplinkos kokybės problemas. Leidiniai „Aplinkos apsauga Vilniuje“, „Vilniaus kraštovaizdis ir jo apsauga“.

3. Straipsniai spaudoje, TV ir radijo laidos. Informatyvūs straipsniai spaudoje,  radijo ir TV laidos aplinkosauginio švietimo ir visuomenės informavimo atliekų, aplinkos tvarkymo klausimais, skirti kurti vilniečių bendruomenę, gyvenančią pagal darnaus vystymosi principus.

4. Žaliųjų edukacinių erdvių kūrimas. Pažintinių takų gamtoje, ekspozicijų, mokymo priemonių edukacijai kūrimas ir jų naudojimas visuomenės aplinkosauginiam švietimui. Aplinkos apsaugos  veiklų Vilniaus gyventojams organizavimas gamtoje, supažindinant  su kraštovaizdžiu, gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis, padedant jiems pažinti aplinką, ugdant visuomenės narių aplinkos tyrimo įgūdžius ir gamtamokslinę kompetenciją, skatinant juos sąmoningai ir aktyviai prisidėti prie aplinkos saugojimo, gražinimo, atliekų tvarkymo, inovatyvių aplinkosauginių idėjų įgyvendinimo praktikoje, darnios miesto plėtros.

5. Bendruomenių veikla. Aplinkosauginio švietimo veikla Vilniaus miesto bendruomenėse (akcijų, renginių organizavimas; aplinkos tvarkymas, sveikos ir saugios aplinkos kūrimas) siekiant gyventojų bendruomeniškumo, kūrybiškumo, iniciatyvumo ugdymo,  taršos prevencijos vykdymo.

Aplinkos apsaugos skyrius 2013 m. balandžio 23 d. 10-12 val. organizuoja neformalų informacinį seminarą-konsultaciją visuomenės aplinkos apsaugos projektų paraiškų teikėjams.

Norinčius dalyvauti seminare prašome registruotis el. paštu: ona.motiejunaite@vilnius.lt iki 2013 m. balandžio 18 d. Užsiregistravusius informuosime apie seminaro vietą. Informacija apie seminarą bus skelbiama internetiniame puslapyje:  Aplinkosauga » Aplinkosauginis švietimas » Aplinkosauginio švietimo rėmimo programa  »    /index.php?4188765694.

Paraiškos originalas su priedais bei dvi paraiškų su priedais kopijos ir jų elektroninis variantas (CD) priimami iki 2013 metų gegužės 7  d. 16 val., užklijuotuose vokuose, siunčiant paštu arba įteikiant užklijuotuose vokuose Savivaldybės administracijos interesantų aptarnavimo skyriuje, 1 aukšte (Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius), adresuojant Aplinkos ir energetikos departamento Aplinkos apsaugos skyriui, ant voko būtinai paryškintai užrašius: KONKURSUI ,,2013 metų visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo konkursas“.

Projektų atranka vyks vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 30-538 patvirtintais Visuomenės aplinkosauginio švietimo projektų rėmimo nuostatais.
Nuostatai, paraiškos forma ir kiti dokumentai skelbiami Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus internetinėje svetainėje www.vilnius.lt, puslapyje Aplinkosauginio švietimo rėmimo programa.

Detalesnė informacija teikiama: telefonu +3705 2112461, Aplinkos kokybės kontrolės poskyrio vyriausioji specialistė Ona Motiejūnaitė, el. paštas: ona.motiejunaite@vilnius.lt.

Parsisiųsti nuostatus

Parsisiųsti Projekto vertinimo kriterijus

Parsisiųsti Projekto įgyvendinimo sutarties formą

Parsisiųsti Projekto išlaidų sąmatos formą

Parsisiųsti Projekto įgyvendinimo ataskaitos formą

Parsisiųsti Projekto išlaidų ataskaitos formą

 

Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus
Aplinkos apsaugos poskyris