Skelbiamas Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių aplinkų konkursas

Kviečiame dalyvauti Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių aplinkų konkurse, kuris jau tapęs tradiciniu ir organizuojamas kas du metai.

Vilniaus miesto žalioji aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė, kurioje gali būti sukurtos sąlygos vilniečių mokymuisi visą gyvenimą, jų gamtamokslinės kompetencijos bei ekologinės savimonės ugdymui. Tokių erdvių kūrimui ypač tinkama švietimo įstaigų aplinka, tačiau ir kitas miesto žaliąsias erdves skatinama kūrybiškai pritaikyti ekologiniam ir aplinkosauginiam visuomenės švietimui.

Konkursą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris kartu su Vilniaus kolegija.

Konkursas organizuojamas dviem etapais. Pirmam etapui konkurso dalyvių prašoma užpildyti pridedamą anketą ir atsiųsti el. adresu ekokonkursai@gmail.com. Tikimės Jūsų anketų sulaukti jau birželio mėnesį, kad galėtume anksčiau aplankyti Jūsų įstaigą (antras etapas). Konkurso dalyviams bus organizuoti seminarai, konferencija, kurios metu bus apibendrinta žaliųjų edukacinių erdvių naudojimo geroji patirtis, įteikiami dalyvio pažymėjimai, atminimo dovanėlės, I-III vietų laimėtojai apdovanojami diplomais ir atminimo dovanėlėmis, taip pat bus įteiktos nominacijos.

Konkurso organizavimo tvarka Nuostatuose. Nuostatai 2021

Anketa ŽEE konkurso Anketa

Kviečiame būti aktyviais savo įstaigos žaliosios aplinkos ambasadoriais.

Visiems linkime prasmingos partnerystės mūsų žaliojo miesto labui.

Informacija: ekologė Ona Motiejūnaitė, Ona.Motiejunaite@vilnius.lt.; 8618 63048

Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyris