Skelbimas apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn pagal priedą.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašom iki 2023 m. gruodžio 1 d. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrį (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5)  211 2490) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašas:

1. Buitinių nuotekų tinklai K. Donelaičio g.: nuo šulinio Nr. 118 ties K. Donelaičio g. 6a iki šulinio Nr. 18 ties K. Donelaičio g. 14 (150b1)
2. Buitinių nuotekų tinklai Žirmūnų g.: nuo šulinio Nr.213 ties Žirmūnų g. 67a (92c15) iki šulinio Nr. 121 ties Žirmūnų g. 57 (112a3)
3. Buitinių nuotekų tinklai Santariškių g. 34 ÷ 50: nuo šulinio Nr. 151 iki šulinio Nr. 212 (51c4);

Nuo šulinio Nr. 141 iki šulinio Nr. 111 (951c4)

4. Vandentiekio tinklai Santariškių g. 34 ÷ 50: nuo šulinio Nr. 152 iki pož. sklendės 162 (51c4); nuo pož. sklendės 143 iki pož. sklendės 113 (51c4)
5. Buitinių nuotekų tinklai Birutės g.: nuo šulinio Nr. 119 ties K. Donelaičio g. 6a iki prisijungimo vietos „A“ Birutės g. (130c4)
6. Slėginiai nuotekų tinklai Birutės g.: nuo siurblinės Nr. 142 (130c3) iki šulinio Nr. 119 (130c4)
7. Vandentiekio tinklai Birutės g.: nuo šulinio Nr. 143 (130c3) iki šulinio Nr. 120 Birutės g. (130c4)

 

Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vyriausiąją specialistę Vaidą Voroneckienę, el. p. [email protected], tel. (8 5)  211 2490.