Skelbimas apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn pagal priedą.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašom iki 2024 m. sausio 11 d. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrį (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5)  211 2490) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašas:

1. Buitinių nuotekų tinklai S. Batoro g. 70: nuo šulinio Nr. 104 iki šulinio Nr. 103 S. Batoro g. (133c1)
2. Buitinių nuotekų tinklai Kadugių g.: nuo šulinio Nr. 187 (207b3) iki šulinio Nr. 142 Kadugių -Pašto g. (208a1); nuo šulinio Nr. 142 iki šulinio Nr. 86 (208a2)
3. Buitinių nuotekų tinklai Kirtavietės g.: nuo šulinio Nr. 53 iki šulinio Nr. 136 (115c6); nuo šulinio Nr. 72 Kirtavietės g. 7a iki šulinio Nr. 126; nuo šulinio Nr.71 Kirtavietės g.7 iki šulinio Nr. 125
4. Buitinių nuotekų tinklai Kauno g.: nuo šulinio Nr. 121 (151a15) iki šulinio Nr. 135 (151a16); nuo šulinio Nr. 132 iki prisijungimo taško kolektoriuje Kauno g. (151a16)
5. Vandentiekio tinklai Trinapolio g.: nuo šulinio Nr. 21 (91b15) iki požem. sklendės 225 Trinapolio g. 27 (91b11); nuo požem. sklendės 24 iki pastato Trinapolio g. 25 išorinės sienos (91b15); nuo požem. sklendės 225 iki pastato Trinapolio g. 27 išorinės sienos (91b11); nuo požem. sklendės 225 (91b11) iki požem. sklendės 244 (91b10); nuo šulinio Nr. 125 iki pastato Trinapolio g. 27 išorinės sienos
6. Buitinių nuotekų tinklai Trinapolio g.: nuo šulinio Nr. 229 Trinapolio g. 27 (91b11) iki šulinio Nr. 192 (91b10); nuo šulinio Nr. 230 Trinapolio g. 25 iki šulinio Nr. 216 (91b11); nuo šulinio Nr. 227 Trinapolio g. 27 iki šulinio Nr. 216 (91b11); nuo šulinio Nr. 219 Trinapolio g. 25 iki šulinio Nr. 215 (91b11)

 

Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vyriausiąją specialistę Vaidą Voroneckienę, el. p. vaida.voroneckiene@vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2490.