Skelbimas apie siūlymą pripažinti statinius, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), bešeimininkiais

Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar Savivaldybės nuosavybėn pagal priedą.

Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašom iki 2024 m. vasario 17 d. kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrį (Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. (8 5)  211 2490) ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame skelbime išvardytus statinius.

Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašas:

1. Vandentiekio tinklai Trinapolio g. 33: nuo šulinio Nr. 82 šalia Verkių g. iki šulinio Nr. 72A, nuo šulinio Nr. 72A iki daugiabučio gyv. namo Trinapolio g. 33 išorinės sienos (91b15)
2. Buitinių nuotekų tinklai M. Šikšnio g. nuo šulinio Nr. 131 (207b3) iki šulinio Nr. 41 (115b11);
D. Malinausko g. nuo šulinio Nr. 44 (115b16) iki šulinio Nr. 13 M. Šikšnio g. (115b12);
Biržiškų g. nuo šulinio 177 (115b12) iki šulinio Nr. 85 M. Šikšnio g. (115b12);
J. Kėkšto g. nuo šulinio Nr. 196 iki šulinio Nr. 92 M. Šikšnio g. (115b12); nuo šulinio ties J. Kėkšto g. 15 (115b16) iki šulinio Nr. 62 M. Šikšnio g. (116a13);
A. Liobytės g. nuo šulinio Nr. 102 iki šulinio Nr. 4 M. Šikšnio g. (116a13);
nuo šulinio ties V. Žilėno g. 33 (115b16) iki šulinio Nr. 172 M. Šikšnio g. (116a13).
3. Vandentiekio tinklai (įvadas) Kalvarijų g. 178 įvadas: nuo vandentiekio šulinio Nr. 217 iki daugiabučio gyv. namo išorinės sienos.
4. Buitinių nuotekų tinklai S. Batoro g.: nuo šulinio Nr. 66 Srovės g. (132d7) iki šulinio Nr. 103 S. Batoro g. (133c1).

 

Norėdami pasiteirauti dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, galite kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyriaus Šilumos ir vandens ūkio poskyrio vyriausiąją specialistę Vaidą Voroneckienę, el. p. vaida.voroneckiene@vilnius.lt, tel. (8 5)  211 2490.